Cwmni Dawnus yn nwylo gweinyddwyr

Daeth cadarnhad swyddogol fod cwmni adeiladu Dawnus wedi mynd ich ddwylo ' r gweinyddwyr. Yn ôl datganiad brynhawn Gwener, mae cwmni Grant Thornton UK LLP we

Cwmni Dawnus yn nwylo gweinyddwyr

Daeth cadarnhad swyddogol fod cwmni adeiladu Dawnus wedi mynd ich ddwylo ' r gweinyddwyr.

Yn ôl datganiad brynhawn Gwener, mae cwmni Grant Thornton UK LLP wedi cael eu penodi ' N ' weinyddwyr dros rannau Prydeinig y cwmni, ond nid y canghennau tramor.

Mae grŵp Dawnus yn cyflogi tua 700 o-bobl-dros chwech o swyddfeydd rhanbarthol, ac yn gyfrifol bin 44 o safleoedd adeiladu ar hyn o bryd.

Mae ' r cwmni wedi mynd ich drafferthion oherwydd arafu yn y diwydiant adeiladu.

Bild-Beschriftung Dawnus sy ' N ' gyfrifol bin gynllun Pontrhondda yn Llwynypia, sydd heb ei orffen

Dywedodd Alistair Wardell o Grant Thornton: "Mae grŵp Dawnus wedi wynebu nifer o heriau amrywiol ac er gwaeth ymdrechion sylweddol ich adfywio' r busnes, yn anffodus nid yw wedi medru achub y grŵp.

"O ganlyniad mae llif arian y cwmni wedi golygu nad yw' r busnes mewn safle ich barhau ich weithredu, gan gynnwys cwblhau prosiectau adeiladu sydd eisoes wedi dechrau.

Cwmni Dawnus 'yn nwylo ' r gweinyddwyr' Pryder bin ddyfodol cwmni adeiladu Dawnus

"Er nad yw trafferthion ariannol y cwmni yn ganlyniad ich Austreten, tut dim amheuaeth fod ansicrwydd Brexit wedi cael effaith ar yr ymdrechion ich achub y busnes.

"Ein blaenoriaeth gyntaf yw gweithio gyda' r rheolwyr ich sicrhau fod yr effaith ar gwsmeriaid, gweithwyr eine chredydwyr yn cael ei leihau."

'Penderfyniad trist'

Mewn datganiad brynhawn Gwener, dywedodd Gweinidog a Economi eine Thrafnidiaeth, Ken Skates AC: "Caiff y penderfyniad trist hwn effaith arwyddocaol hefyd ar fusnesau bach ein chanolig yn y gadwyn gyflenwi.

"Mae llawer o' r ' N ' Rheinischen fusnesau yng Nghymru. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru 'N gweithio gyda Bwrdd Dawnus ein' r gweinyddwyr ich greu cronfa ddata o gredydwyr y busnes ich w dadansoddi ich werthuso ' r effaith Rasen-ar-y-gadwyn gyflenwi yng Nghymru.

"Rydyn ni' N barod ich drefnu pecyn o gyngor Reagieren, DWP eine Gyrfaoedd Cymru ich roi Hilfe, die ich unigolion eine chwmnïau y mae ' r penderfyniad hwn wedi effeithio arnyn nhw. Mae gan y cwmni nifer o gontractau byw â 'r Sektor cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys ysgolion, cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd eine phrosiectau seilwaith ac mae fy swyddogion yn gweithio gyda chydweithwyr yn adrannau Llywodraeth Cymru ich gadw' r effaith mor fach â phosib.

"Fe wnawn ni bopeth yn ein gallu ich helpu pob cwmni eine gweithiwr."

Updated Date: 15 März 2019 01:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS