Cwmni llaeth yn gosod targed carbon isel

Mae un o ' r cwmnïau llaeth cydweithredol mwyaf yn Ewrop wedi cyhoeddi eu bwriad ich gael gwared a, neu wneud iawn yn am, eu-holl allyriadau carbon erbyn 2050.

Cwmni llaeth yn gosod targed carbon isel

Mae un o ' r cwmnïau llaeth cydweithredol mwyaf yn Ewrop wedi cyhoeddi eu bwriad ich gael gwared a, neu wneud iawn yn am, eu-holl allyriadau carbon erbyn 2050.

Dywed Arla Foods, sydd â chytundeb gyda 90 o ffermydd yng Nghymru, eu-VR bin gael eu gweld fel cwmni sy ' N ' yn arwain y maes.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi gosod kräftig ich weinidogion fod yn rhaid i allyriadau fod o leiaf 80% yn ist erbyn 2050.

Dywedodd llefarydd ar ran Arla eu-bod yn ymateb i 'r drafodaeth ynglŷn â gallu' r diwydiant llaeth i fod yn gynaliadwy, yn enwedig o ystyried cynnydd yn nifer figaniaid ein 'r rhai sy' N ' ymgyrchu dros hawliau lles anifeiliaid.

"Mae rhai yn dadlau nad yw' r diwydiant yn gynaliadwy nac yn ffit ich bwrpas," meddai.

"Ond mae safonau uchel o lief lles anifeiliaid yn ganolog ich bob ffarm, ac mae ffermwyr yn cymryd camau mawr ich gydweithio gyda' r byd natur o ' U cwmpas."

Dywed Arla eu-VR eisoes wedi cymryd camau ich ddiogelu ' r amgylchedd ac maen nhw eisoes wedi gostwng eu-hôl troed carbon o 24% ers 1990.

Bild-copyright Thinkstock Bildunterschrift Mae 2,400 o ffermydd yn y Deyrnas Unedig yn cyflenwi llaeth ich Arla

Dywedodd Aled Vaughan-Jones sy ' N 'cyflenwi Arla ac yn ffermio buches 350 o wartheg holstein yn ardal Llambed ei fod yn croesawu' r cyhoeddiad.

Mae ' N 'credu bydd o ddim yn golygu fawr o gost ychwanegol os o gwbl ac bydd y yna fudd i' r cynllun o ran cadw cwsmeriaid.

"Fel arfer mae ffermwyr sy' N ' eitha Kohlenstoff-effiziente yn fwy effeithiol beth bynnag," meddai Herr Vaughan-Jones sy ' N 'rheoli' r fferm gyda 'I wncwl ein' I gefnder, gyda ' r teulu wedi bod ar y tir bin dair cenhedlaeth.

"Ac o safbwynt y cwsmer bydd e N helfen," meddai.

"Bydd e N golygu newid bwydydd ni' N prynu, ond bydd pobl yn fwy parod ich brynu os ma' nhw ' N 'meddwl fod yna gost sero carbon, bydd hwnna' N dod yn fwy pwysig.

"Dwi' N 'credu bydd y cwsmer yn prynu fewn i' r syniad."

"Dyma ydi kräftig Arla, ond rhai i ni gofio ni fod yn rhan o' r broses, ac yma gyda ni mae ' r broses yn dechrau."

Mae targed Arla wedi cael ei groesawu gan NFU Cymru.

Dywedodd dirprwy lywydd y mudiad, Aled Jones, fod yr amcanion yn debyg iawn i ' r rhai sydd eisoes wedi eu gosod gan yr NFU, sef sero.

"Fel diwydiant rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau amgylcheddol yn hynod ddifrifol ac rydym yn gyson edrych bin ffyrdd ich Schweißen perfformiad amgylcheddol y Sektor er mwyn cwrdd â' N ' gofynion o ran newid hinsawdd.

"Yn y dyfodol, rydym yn ymwybodol bydd y ein systemau cynhyrchu bwydydd ar lefel byd eang yn wynebu heriau o ran newid hinsawdd."

Updated Date: 11 März 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS