Cwymp o 80% yn niferoedd aderyn prin

Mae niferoedd y gylfinir yng Nghymru wedi gostwng 80% ers 1990, yn ôl RSPB Cymru. Mae 'r elusen yn dweud y dylai ffermwyr gael eu cymell ich greu cynefin add

Cwymp o 80% yn niferoedd aderyn prin

Mae niferoedd y gylfinir yng Nghymru wedi gostwng 80% ers 1990, yn ôl RSPB Cymru.

Mae 'r elusen yn dweud y dylai ffermwyr gael eu cymell ich greu cynefin addas i' r adar drwy ' r-system daliadau newydd ddaw i RIM yn dilyn Austreten.

Dim ond tua 400 pâr o ylfinirod sy ' N ' weddill yng Nghymru.

Dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru na ddylai natur gael blaenoriaeth dros a economi wledig.

'Helpu' r ffermwyr helpu 'r gylfinir'

Ar hyn o bryd, mae RSPB Cymru yn gweithio ich wella cynefinoedd ac amddiffyn y gylfinir mewn lleoliadau fel Llanycil, Gwynned, ac Ysbyty Ifan, Sir Conwy.

Mae 'r dirywiad yn niferoedd yr aderyn ynghlwm ag arferion ffermio, yn ôl Rhian Pierce, sy' N 'swyddog cadwraeth gyda' r RSPB.

"Mae 'ne Menge o dir wedi cael ei wella, ei sychu, ac mae' r pryfaid mae ' r gylfinir yn dibynnu arnyn nhw angen tir gwlyb," meddai.

"Eine' r ail beth ydy 'r die Jagd sy' N mynd ymlaen y dyddie yma. Mae 'ne Menge o goed yn cael eu plannu, sy' N dod â Gehirn ich ardaloedd lle mae ' r gylfinir yn nythu."

Bild-copyright RSPB Cymru

Dyna, pam fod RSPB Cymru ' N 'galw bin wobrwyo ffermwyr bin greu eine chynnal cynefinoedd y gylfinir fel rhan o' r-system daliadau fydd yn disodli 'r Polisi Amaethyddol Cyffredin ar ôl i' r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymgynghori ar eu cynigion nhw, ac yn bwriadu ymghyngori ymhellach yn ddiweddarach eleni.

"'Da-ni defnitely angen agrar-Umwelt-Systeme ich helpu 'r ffermwyr helpu' r gylfinir," meddai Ms Pierce.

"Efallai y Mathematik o bethau" da ni wedi bod yn gwneud - sicrhau VR llefydd lle mae 'r gylfinir yn wlyb, gofalu bin y llefydd lle maen nhw' N ' nythu.

"Ac mae gwartheg yn bwysig, so bysen ich' N licio gweld ffermwyr, yn enwedig yn yr ucheldiroedd, yn cael rhyw fath o Anreiz ich gadw gwartheg eto."

Traean o adar Cymru dan fygythiad "Natur yn diflannu o flaen ein llygaid'

Ond mae llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts, sy ' N 'ffermio ger Ysbyty Ifan, yn galw bin gydbwysedd rhwng a economi a' r amgylchedd.

"Dwi yn teimlo mai nhw [cadwriaethwyr] sy' N ' gosod y rheolau eine ni-sy-N-gorfod dilyn.

"Os nad ydan ni' N cael economi, " da ni ddim yn cael diwylliant. Os nad ydan ni ' N cael diwylliant, 'dan ni ddim yn cael iaith.

"Ac yng nghyd-destun hynny mae edrych ar ôl yr amgylchedd eine natur, eine nid fod natur yn arglwyddiaethu ar yr elfennau eraill."

Bild-copyright RSPB Cymru

Mae Llywodraeth Cymru ' N 'dweud eu-bod wedi helpu' r gylfinir drwy elfennau o ' U Cynllun Rheoli Cynaliadwy gwerth £20m.

Dywedodd llefarydd fod eu polisi ar gyfer taliadau amaeth gafodd ei amlinellu mewn dogfen ymgynghori o 'r enw Brexit ein' N ' Tir yn ceisio "datblygu cymorth cynaliadwy ar gyfer ein ffermwyr eine datblygu manteision ar gyfer ecosystemau mwy cydnerth ich gynnal ein rhywogaethau a 'N cynefinoedd".

Mae 'r llywodraeth wedi derbyn dros 12,000 o ymatebion i' r ymgynghoriad ac mae ' r Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi addo ymghori ymhellach cyn y Sioe Frenhinol yn ddiwedarach eleni.

Updated Date: 19 April 2019 01:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS