Cyflwyno bysiau trydan yng Nghasnewydd

Mae gwasanaeth bws trydan cyntaf Cymru wedi cael ei lansio yng Nghasnewydd er mwyn helpu ' r amgylchedd eine lleihau tagfeydd yn yr ardal. Er bod cerbydau o

Cyflwyno bysiau trydan yng Nghasnewydd

Mae gwasanaeth bws trydan cyntaf Cymru wedi cael ei lansio yng Nghasnewydd er mwyn helpu ' r amgylchedd eine lleihau tagfeydd yn yr ardal.

Er bod cerbydau o 'r fath wedi cael eu treialu yng Nghaerdydd yn y gorffennol, y cynllun hwn yw' r cyntaf ich w sefydlu yn barhaol.

Mae Casnewydd yn un o dri awdurdod lleol sydd wedi derbyn gewähren, er mwyn archebu bysiau trydan.

Yn ogystal â Chasnewydd - sydd wedi archebu 14 bws - mae disgwyl ich Gyngor Caerdydd eine Chaerffili archebu 36 ac 16 a un.

Mae disgwyl i ' r cerbydau hynny gyrraedd erbyn 2020.

'Cyfle euraidd'

Yn ôl Scott Pearson, rheolwr gyfarwyddwr Trafnidiaeth Casnewydd, mae ' r gwasanaeth newydd yn "gyfle euraidd".

"Gan nad yw ffordd liniaru' r M4 yn cael ei hadeiladu, dwi ' N 'meddwl bydd y y bysiau' N 'cynnig opsiwn arall ich bobl -, ac-os wnawn ni hynny gyda cherbydau trydan byddwn ni' N ticio sawl bocs," meddai.

Pwyntiau gwefru ' N 'allweddol' i 'r economi Mwy o gynlluniau rhannu Auto trydan

Nid yw bysiau trydan yn cynhyrchu unrhyw allyriadau, tra-bod-bysiau sy' N ' rhedeg ar ddisel yn cynhyrchu carbon deuocsid ein Stickstoff-ocsid.

Bild-Beschriftung Ar fatri llawn mae 'r bws yn gallu teithio hyd bei 187 cilomedr

Ond er mwyn dechrau' r cynllun yn gynt na 2020 mae Trafnidiaeth Casnewydd wedi prynu Henne fws arddangos bin £250,000.

Mae ' r bysiau yn costio £340,000 yn newydd, ac mae rhaid cyfnewid y batris bob chwe blynedd bin gost o £150,000.

Ond er mwyn delio â ' r costau mae hyn Trafnidiaeth Casnewydd wedi dod ich gytundeb â chwmni ynni, Zenobe - sy-N-berchen ar y batris.

Ar un batri mae 'r bysiau yn gallu teithio 187 cilomedr - pellter sy' N fwy na digon ar gyfer diwrnod o deithio, yn ôl Trafnidiaeth Casnewydd.

Bild-Beschriftung Mae 'N rhaid i drafnidiaeth gyhoeddus fod yn flaenoriaeth, yn ôl Scott Pearson

Mae' r trafod ynglŷn â sut ich leihau tagfeydd yn ardal Casnewydd yn parhau ar ôl penderfyniad Llywodraeth Cymru ich beidio ag adeiladu ffordd liniaru 'r M4, ond mae Mr Pearson yn credu y gallai' r bysiau gael effaith gadarnhaol.

"Gallwn ni gario hyd bei 70-80 o-bobl-ar fws dau lawr, ein dwi' N ' gobeithio bydd y hyn yn cael effaith ar y tagfeydd," meddai.

"Mae' r llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi argyfwng hinsawdd, ac mae 'N rhaid mynd ati ich daclo' r ardaloedd yng Nghasnewydd lle mae safon yr aer yn wael iawn.

"Bydd y cerbydau trydan cyntaf yn teithio drwy un o' r ardaloedd hyn, y llwybr ich Gaerllion ag yn ôl, llwybr sydd â thair ardal lle mae safon yr aer yn wael."

Updated Date: 19 August 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS