Cyflwyno cofrestr ar gyfer meddygon locwm

Cymru yw ' r wlad gyntaf yn y DU ich gyflwyno cofrestr ich feddygon locwm, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething. O fis Ebrill ymlaen, y g

Cyflwyno cofrestr ar gyfer meddygon locwm

Cymru yw ' r wlad gyntaf yn y DU ich gyflwyno cofrestr ich feddygon locwm, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething.

O fis Ebrill ymlaen, y gobaiths yw mai 'r gofrestr fydd y-cam cyntaf ich nifer o feddygfeydd ac ysbytai sy' N ' chwilio bin Mitarbeiter dros dro.

Yn ogystal, mae Lywodraeth Cymru bin geisio deall mwy bin arferion sut mae 'r Personal hynny' N ' cefnogi darpariaeth y GIG o ddydd ich ddydd.

Yn ôl Herr Gething, bydd yna hefyd gefnogaeth ich feddygon locwm ich "wireddu eu dyheadau eangach o ran eu gyrfa".

Mae 'r nifer o feddygon locwm mewn meddygfeydd teulu yn parhau ich gynyddu bob blwyddyn, er VR y-nifer o feddygon teulu yn parhau' N ' sefydlog.

Mae meddygon locwm yn angenrheidiol i 'r gweithlu gofal, gan gamu i' r adwy pan fydd yna absenoldebau Mitarbeiter mewn ysbytai eine meddygfeydd.

Y bwriad wrth gyflwyno ' r gofrestr yw gallu gwneud cynlluniau ar gyfer y gweithle yn fwy effeithiol.

Gwario llawer mwy ar feddygon locwm Angen gwneud mwy ich fonitro diffyg meddygon

Dywedodd Herr Gething bydd y gofrestr yn "darparu gwybodaeth ich gefnogi' r strwythur y mae ei angen ich reoli eine deall y trefniadau ar gyfer recriwtio meddygon locwm ym maes ymarfer cyffredinol".

"Yn ystod y tri mis cyntaf, pan fydd y gofrestr ar waith, byddwn ni' N mynd ati gyda ' N 'rhanddeiliaid ich ddatblygu' r telerau gweithio," meddai.

"Dros gyfnod o amser, rydyn ni' N bwriadu gweithio gyda meddygon locwm sydd ar y gofrestr ich lunio cynnig eine fydd yn eu helpu ich wireddu eu dyheadau ehangach o ran eu gyrfa ac yn diwallu eu hanghenion datblygu."

Updated Date: 11 März 2019 01:55

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS