Cyfran uchaf erioed yn sicrhau gradd Ein*

Mae cyfran y disgyblion sydd wedi sicrhau canlyniad A* yn eu harholiadau Lefel A ar ei huchaf yng Nghymru ers cyflwyno ' r radd yn 2010. Roedd y graddau rhwn

Cyfran uchaf erioed yn sicrhau gradd Ein*

Mae cyfran y disgyblion sydd wedi sicrhau canlyniad A* yn eu harholiadau Lefel A ar ei huchaf yng Nghymru ers cyflwyno ' r radd yn 2010.

Roedd y graddau rhwng A* ac A hefyd ich fyny ychydig ich 27%, gyda 9.1% yn sicrhau ' r radd uchaf un.

Fe wnaeth disgyblion Cymru berfformio ' N gut o safbwynt gradd Ein* na phob un o ranbarthau Lloegr eine Gogledd Iwerddon yn yr arholiadau Safon Uwch eleni.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams fod hyn yn dangos VR ein myfyrwyr gorau "yn ffynnu ac yn cyrraedd eu llawn botensial".

YN FYW: Canlyniadau Safon Uwch Bildunterschrift Roedd Kirsty Williams yn awyddus ich longyfarch yr holl ddisgyblion, athrawon Mitarbeiter ysgolion Cymru

Roedd nifer y cymwysterau yn 2019 wedi gostwng 3% ich 31,483 o 'I gymharu â ffigyrau 2018, ac roedd nifer y ceisiadau lefel ALS hefyd wedi gostwng 7.6% ich 39,646 o' I gymharu â llynedd.

Yn ôl y rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru, gallai 'r ffigyrau fod o ganlyniad i' r gostyngiad ym mhoblogaeth Anlage yn eu harddegau, disgyblion yn cymryd llai o bynciau neu ' N cymryd cyrsiau gwahanol, megis BTec.

Roedd ychydig o dan 32,000 o ymgeiswyr Lefel Eine eleni yn dilyn gostyngiad yn y pedair blynedd diwethaf.

Fe wnaeth 27% o 'r sawl wnaeth sefyll arholiad Safon Uwch yng Nghymru sicrhau graddau Einem* neu-A - gan berfformio' N auch na chyfartaledd y DU; Mae 'r gyfradd yng Nghymru hefyd yn uwch na Gogledd Iwerddon o ran sicrhau' r graddau gorau A*, Roedd mwy o fechgyn wedi sicrhau gradd Ein* o 'I gymharu â merched (9.8% yn erbyn 8.6%); Ond cafodd 27.4% o' r ymgeiswyr benywaidd raddau A*-A o ' I gymharu â 26.5% o fechgyn.

Fe wnaeth Frau Williams ganmol y "perfformiadau da hanesyddol" ar hyd yr holl raddau.

"Rwyf hefyd yn falch o Schweißen y cynnydd mewn disgyblion sy' N ' ymgymryd â phynciau gwyddonol, fydd yn cynorthwyo gofynion ein diwydiannau yn y dyfodol.

"Mae' N 'ddiwrnod mawr ich bawb sy' N 'casglu eu canlyniadau, ein hoffwn longyfarch y disgyblion, ynghyd â' r athrawon arbennig ein Mitarbeiter ein hysgolion bin eu-gwaith caled sydd wedi arwain am hyn."

Y pynciau mwyaf poblogaidd eleni oedd mathemateg, bioleg, hanes, cemeg eine seicoleg.

Roedd hefyd cynnydd o 0.2% ich 97.8% yn yr ymgeiswyr wnaeth sicrhau tystysgrif y Fagloriaeth Gymreig, gyda 21.7% yn llwyddo ich gael graddau A*-A.

'Krise' disgyblion Cymraeg Safon Uwch? Mwy yn cael graddau A ac A* Safon Uwch

Mae 'na ostyngiad o 5% wedi bod yn y cofrestriadau ers y llynedd, ac mae' r gyfran wedi cwympo 17% dros bedair blynedd.

Yn ôl Cymwysterau Cymru, mae hynny ' N ' bennaf achos bod y boblogaeth 17 ac 18 oed wedi crebachu.

Ond rhesymau posib eraill yw gostyngiad yn nifer pynciau mae myfyrwyr yn cymryd, ein mwy yn dewis llwybrau gwahanol fel prentisiaeth, hyfforddiant neu gymwysterau eraill.

Eleni cafodd pum Safon Uwch newydd eu harholi bin y tro cyntaf sef Dylunio eine Thechnoleg, Llywodraeth eine Gwleidyddiaeth, Y Gyfraith, Mathemateg Bellach ac Astudiaethau ' r Cyfryngau.

Dyma ddiwedd proses sydd wedi gweld 29 Safon Uwch newydd yn cael eu cyflwyno dros bedair blynedd.

Updated Date: 15 August 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS