'Cyfres o wallau' cyn marwolaeth yn Kos

Mae dyn wnaeth geisio achub bachgen Pumpe oed o Ferthyr Tudful fu farw yng Ngroeg yn dweud VR "cyfres o wallau" wedi arwain at y drychineb. Bu farw Theo Tre

'Cyfres o wallau' cyn marwolaeth yn Kos

Mae dyn wnaeth geisio achub bachgen Pumpe oed o Ferthyr Tudful fu farw yng Ngroeg yn dweud VR "cyfres o wallau" wedi arwain at y drychineb.

Bu farw Theo Treharne-Jones tra ar wyliau gyda ' I rieni - Richard Nina - ein theulu ehangach.

Cafodd ei ganfod mewn pwll nofio ddydd Sadwrn yn Atlantica Holiday Village ar ynys Kos.

Yn ôl Adam Holmes, sy ' N 'rhedeg busnes hyfforddiant cymorth cyntaf, fe wnaeth Theo lwyddo ich adael ei ystafell yn y gwesty bin nad oedd modd ei gloi o' r tu mewn.

Dywedodd cwmni gwyliau TUI VR "diogelwch a lles" cwsmeriaid Mitarbeiter yn flaenoriaeth iddynt, ond na fyddai ' N 'gwneud sylw pellach tra-bod-ymchwiliad yn cael ei gynnal i' r farwolaeth.

'Dim clem gan y staff'

Fe wnaeth Herr Holmes, 34 oed o Essex, feirniadu prosesau argyfwng y pentref gwyliau.

Dywedodd ei fod wedi rhuthro in y-pwll ar ôl clywed VR pobl rhoi CPR ich fachgen ykeine, ein ' I fod wedi helpu yn yr ymdrech ich achub y bachgen.

Ychwanegodd VR rheolwr wedi dweud wrtho fod diffibriliwr ar y ffordd, ond yna ei fod wedi cael gwybod VR hwnnw yn y dderbynfa.

Ar ôl i 'r ysgrifenyddes ddweud nad oedd un ykeine, bu' N rhaid i Mr Holmes redeg ich feddygfa ich gael y diffibriliwr.

Bild-copyright Adam Holmes Bildunterschrift Fe wnaeth Adam Holmes, gyda ' I gariad Mel yn y llun, berfformio CPR ar Theo

"Fe wnaeth hynny oll gymryd rhyw bedwar munud," meddai Herr Holmes.

"Dywedodd y gwesty bod y diffibriliwr fel arfer yn cael ei gadw yn y dderbynfa, ond VR rhywun wedi cael trawiad ar galon-ar-y-nos Wener ac na wnaeth y Arzt ei ddychwelyd ykeine ar ôl hynny.

"Roedd hi' N ' rhwystredig iawn ei bod yn ymddangos nad oedd unrhyw gynllun argyfwng mewn lle, ein dunkler clem gan Personal y gwesty."

Dywedodd Herr Holmes VR aelod o Personal TUI-ac-VN-o Personal y gwesty fu ' N 'helpu gyda' r CPS yn "wych" ond ei fod wedi ' I synnu ar ddiffyg gweithredu eraill.

'Erioed wedi gweld rhywbeth tebyg'

"Roedd 'na gyfres o wallau," meddai.

"Pan wnaeth yr ambiwlans gyrraedd, dydw i erioed wedi gweld rhywbeth tebyg.

"Ni wnaeth y parafeddyg roi unrhyw driniaeth - roedd o eisiau ich Theo gael ei godi ein' I gymryd i ' r ambiwlans.

"Roedd y giât wedi' I chloi, felly roedd yn rhaid i mi neidio dros y ffens ac roedd yn rhaid i, Richard [tad Theo] ei basio i mi."

Ychwanegodd bod y parafeddyg ar ei ben ei hun, oedd yn golygu mai Herr Holmes thad Theo oedd yn gorfod ceisio trin y bachgen ar y ffordd i ' r ysbyty.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Dywedodd Adam Holmes VR Theo wedi llwyddo ich adael ei ystafell yn y gwesty bin nad oedd modd ei gloi o ' r tu mewn

Dywedodd Herr Holmes VR-teulu Theo mewn ystafell ar y llawr gwaelod, gyda dim V ar y drws.

"Roedden nhw wedi rhoi bagiau o flaen y drws ond yn anffodus roedd Theo wedi deffro cyn pawb ac arall wedi llwyddo i gael ei hun allan o' r ystafell," meddai.

Ychwanegodd ei fod wedi gweld "nifer o blant" sydd wedi llwyddo ich wneud hyn.

Mae nifer o sylwadau ar wefannau fel TripAdvisor hefyd yn dweud VR diffyg cloeon ar-rai o ' r drysau.

Dywedodd Herr Holmes VR-teulu Theo yn "- bobl-cryf iawn" a ' U VR "ddim eisiau ich hyn ddigwydd eto".

"Maen nhw eisiau gweld mesurau' N 'cael eu rhoi mewn lle fel nad oes yr un-teulu arall yn gorfod mynd versuchen' r hyn y-maen nhw ' N mynd trwyddo."

Updated Date: 20 Juni 2019 00:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS