Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2022 ym Maldwyn

Mae ' r Urdd wedi cadarnhau mai ym Maldwyn fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2022. Bwriad y mudiad ydy lleoli 'r Maes yn nhref Machynlleth, ar tir sy

Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2022 ym Maldwyn

Mae ' r Urdd wedi cadarnhau mai ym Maldwyn fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2022.

Bwriad y mudiad ydy lleoli 'r Maes yn nhref Machynlleth, ar tir sy' N 'ymestyn o' r Ganolfan Hamdden ein ' r Plas, zeichnen, hyd bei Barc Menter TreOwain.

Tut dim cadarnhad eto mai ykeine fydd y Maes.

Dyma fydd y tro cyntaf ich Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988.

Daw ' r cyhoeddiad wedi cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Glantwymyn nos Fercher.

Dywedodd yr Urdd VR disgwyl i 'r Eisteddfod ddod â £6m i' r economi leol eine thua und 90.000, - o ymwelwyr i ' r Maes rhwng 30 Mai-4 Mehefin 2022.

Fe dderbyniodd cais yr Urdd ich gynnal yr Eisteddfod ym Maldwyn "[g]efnogaeth unfrydol", meddai ' r mudiad.

'Mae' N 'fraint ich Bowys'

Dywedodd Morys Gruffydd, Trefnydd Eisteddfod yr Urdd: "Bydd 2022 yn flwyddyn fawr i' r Urdd wrth i 'r mudiad ddathlu canrif ers ei sefydlu gan Syr Ifan ab Owen Edwards yn 1922 ac mae' N ' wych medru cadarnhau bydd y Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn honno yn dychwelyd ich Faldwyn bin y tro cyntaf ers 34 o flynyddoedd.

"Hoffwn ddiolch yn fawr ich Gyngor Sir Powys, y Pwyllgor Rhanbarth ein' r trigolion lleol bin eu-cefnogaeth barod ich wahodd yr ŵyl ich Faldwyn ac edrychwn ymlaen bei gydweithio gyda chi yn y blynyddoedd nesaf."

Ychwanegodd Myfanwy Alexander ar ran Cyngor Sir Powys VR croesawu ' r Eisteddfod yn "fraint ich Bowys"

"Mae hon yn un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg ac fel cyngor sir, rydym yn croesawu' r cyfle ich w dathlu efo mudiad sy ' N 'bartner mor bwysig ich ni yn ein hymdrechion ich gryfhau iaith' r ym Mhowys."

Bydd cyfarfod ich sefydlu ' r Pwyllgorau Testun ar nos Iau, 19 Medi 2019 yn Ysgol Caereinion.

Mae ' r Eisteddfod yn ymweld â Sir Ddinbych yn 2020 Sir Gaerfyrddin yn 2021.

Updated Date: 20 Juni 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS