Cymharu AC i 'Putin, Johnson Trumpf'

Mae cynghorydd arbenigol newydd yn Llywodraeth Cymru wedi cymharu cyn-aelod o ' r Schrank ich Donald Trump, Wladimir Putin ein Boris Johnson. Fe wnaeth Paul

Cymharu AC i 'Putin, Johnson Trumpf'

Mae cynghorydd arbenigol newydd yn Llywodraeth Cymru wedi cymharu cyn-aelod o ' r Schrank ich Donald Trump, Wladimir Putin ein Boris Johnson.

Fe wnaeth Paul Griffiths hefyd honni fod argymhellion gan weinidogion ich gryfhau llywodraeth leol yn cael eu "llywio" gan "ffeithiau amgen".

Mae Mr Griffiths bellach yn cynghori ' r Gweinidog Llywodraeth Leol, Julie James AC.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad yw ei farn yn cynrychioli Scheune y llywodraeth bryd hynny, na chwaith heddiw.

'Ffeithiau amgen'

Mae Mr Griffiths, a oedd yn gynghorydd Llafur rhwng 2011-2017, wedi ail-ymuno â 'r llywodraeth ar ôl gweithio fel cynghorydd i' r cyn-Brif Weinidog, Rhodri Morgan.

Mewn cyfres o flogiau yn 2018 mae Paul Griffiths yn hynod feirniadol o bolisi Llywodraeth Cymru ich ddiwygio llywodraeth leol ein ' r gweinidog oedd yn gyfrifol ar y pryd, Alun Davies AC.

Bild-Beschriftung-Mae Paul Griffiths bellach yn gweithio fel Cynghorydd Arbenigol ich Julie James AC

Dan y pennawd "Ffeithiau amgen Putin, Johnson, Posaune ac Alun Davies o Lywodraeth Cymru", ysgrifennodd Herr Griffiths:

"Dywedodd Putin nad oedd ganddo filwyr yn yr Wcráin.

"Dywedodd Trump nad yw' r hinsawdd yn newid.

"Mae Johnson yn dweud bydd Brexit yn arwain at £350m yn ychwanegol i' r GIG.

"Mae hyn ich gyd yn wahanol i' r ffeithiau sydd wedi eu-profi.

"Mae Alun Davies o Lywodraeth Cymru yn dweud VR awdurdodau lleol Cymru angen poblogaeth o 300,000 ar gyfartaledd er mwyn cwrdd â heriau cyfoes.

"Tut dim tystiolaeth ffeithiol ich gefnogi hyn gan Alun Davies. Mae ' N ' ffaith amgen."

Bild-copyright BBC / AP Image caption Fe wnaeth Paul Griffiths gymharu Alun Davies ich Boris Johnson, Donald Trump ac Wladimir Putin

Ym mis Mawrth 2018 fe wnaeth Llywodraeth Cymru osod y camau nesaf o lief ad-drefnu llywodraeth leol. Roedd yr argymhellion yn cynnwys cyfuno gwirfoddol eine chyfuno gorfodol.

'Cyfnod gwleidyddol ansicr ich gynghorau' Arian ychwanegol ich rai cynghorau Pryderon bin gronfa newydd wedi Brexit

Mewn blog yn fuan wedyn, dan y pennawd "Ffeithiau Amgen Llywodraeth Cymru", dywedodd Paul Griffiths:

"Mae Llywodraeth Cymru yn argymell, unwaith eto, ich dynnu' r gair lleol allan o lywodraeth leol.

"Maen nhw' N ' dadlau fod awdurdodau lleol yng Nghymru wedi methu â derbyn y sialens gafodd ei gynnig gan y-cyn-weinidog, Mark Drakeford ich roi cynlluniau pellach mewn lle ich gydweithio.

"Mae' r dystiolaeth yn gwbl wahanol i ' r honiad yma.

"Un o' r ffeithiau amgen yma y dylwn obeithio peidio gweld mewn Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru."

Blog arall

Fe ysgrifennodd mewn blog arall ym mis Ebrill VR "ffeithiau amgen unwaith eto yn cael eu defnyddio ich gyfiawnhau 'r hyn nad oes modd ei gyfiawnhau".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Roedd y rhain yn sylwadau gan unigolyn preifat eine dydyn nhw ddim yn cynrychioli Scheune Llywodraeth Cymru bryd hynny na chwaith heddiw.

"Fel cynghorydd arbenigol dros dro, roedd Paul Griffiths yn cynghori ar sawl peth - cyngor oedd yn neu ddim yn dylanwadu ar benderfyniadau gweinidogion."

Mae Alun Davies wedi cael cais bin ymateb.

Updated Date: 23 Januar 2019 01:01

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS