Cymorth myfyrwyr yn Hilfe, die ich 'deimlo fel Cymraes'

"Dwi' N 'meddwl GJ mod ich' N Gymraes. Dwi ' N ' teimlo fel Cymraes, beth bynnag..." Dim ond tair blynedd yn ôl eine gyrhaeddodd Tee Racic i Gymru o Gr

Cymorth myfyrwyr yn Hilfe, die ich 'deimlo fel Cymraes'

"Dwi' N 'meddwl GJ mod ich' N Gymraes. Dwi ' N ' teimlo fel Cymraes, beth bynnag..."

Dim ond tair blynedd yn ôl eine gyrhaeddodd Tee Racic i Gymru o Groatia.

Ond erbyn hyn mae hi ' N ' teimlo fel Cymraes - ac yn helpu ac annog myfyrwyr eraill ich ddysgu rhagor bin hanes, iaith eine diwylliant Cymru.

Ar ôl graddio o Brifysgol De Cymru gyda gradd mewn Seicoleg eleni, mae bellach yn gweithio i ' r brifysgol ac wedi helpu ich drefnu ei rhaglen groeso ich fyfyrwyr rhyngwladol newydd.

Mae ' N ' dweud bod y rhaglen yn rhan "bwysig iawn" o helpu myfyrwyr ich deimlo ' N ' gartrefol yng Nghymru ac i "ddysgu bin ddiwylliannau eraill".

'Ail gartref yn sydyn iawn'

Ym mlwyddyn academaidd 2017/18, fe ymgymrodd 21,350 o fyfyrwyr o 'r tu allan i' r DU â chyrsiau ym mhrifysgolion Cymru - bron ich 20% o ' r cyfanswm o fyfyrwyr.

Ym Mhrifysgol De Cymru, roedd bron i 3,000 o rheiny wnaeth gofrestru ar gyfer cwrs yn dod o 'r tu allan i' r DU.

Yn ôl Dr. Lisa Davies o Brifysgol De Cymru, mae dyddiau cyntaf myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru yn hollbwysig.

"ich nifer o N myfyrwyr ni, dyma' r tro cyntaf iddyn nhw hedfan ar awyren, gadael eu teuluoedd, teithio ich ochr arall y byd. Felly mae ' N 'bwysig iawn ein bod ni' N darparu ' r amser yma iddyn nhw," meddai.

"Mae gan Gymru gymaint ich w gynnig ich fyfyrwyr rhyngwladol. Mae ' N dod yn ail gartref iddyn nhw yn sydyn iawn."

Brexit: Pryder bin fyfyrwyr tramor

ich ddechrau, roedd Tee Racic ychydig yn betrusgar wrth gyrraedd gwlad newydd, ond erbyn hyn mae Cymru ' N ' teimlo fel "ail gartref" iddi.

"Fe ges ich brofiad da iawn yn cyrraedd yma yng Nghymru ac fe wnes ich fynychu' r rhaglen groeso rhyngwladol.

"Es i i' r holl ddigwyddiadau eine chwrdd â nifer o ffrindiau da - ffrindiau o bob cwr o 'r byd-ac-o' N i ' N teimlo wedi cael croeso mawr," meddai.

Yn wreiddiol o Ghana, daeth Rosmarin Osei Dufie i Gymru ich astudio gradd meistr mewn Seicoleg Glinigol.

"Mae pawb mor gynnes eine chroesawgar, dwi' N ' mwynhau. Dwi wedi bod yng nghastell Caerdydd, wedi defnyddio 'r trên... dwi wedi gweld Bae Caerdydd, mae' N ' hardd."

Mae dod ich adnabod y diwylliant eine ' r "- bobl glên iawn" yng Nghymru wedi bod yn uchafbwynt ich Jasmin Dhaliwal, o Vancouver, Kanada.

"Mae cael dod i Gymru wedi bod y peth harddaf, oherwydd dwi erioed wedi bod yma o' r blaen," meddai.

"Ychydig iawn oeddwn ich' N ei wybod bin Gymru cyn i mi ddod yma" meddai Steiniar Stensø Skjørholm o Norwy.

"Mae' N wlad hardd, cymaint yn wyrddach nag adref ond macht yna ddim mynyddoedd sydd fel ganddo ni! Maen nhw yn debycach ich fryniau... ac mae ' r bobl yn neis iawn."

'Wedi cael yr acen'

Bydd Tee Racic yn parhau ich weithio gyda myfyrwyr rhyngwladol trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Tra ei bod yn teimlo hiraeth bin ei chartref yng Nghroatia, mae ' N 'teimlo' N gryf VR ganddi gartref newydd nawr.

"Maen nhw' N 'gofyn wrtha ich weithiau os ydw ich' N dod o Gymru, ond dwi ' N ' dweud 'na, dwi' N 'wreiddiol o Groatia' ond dwi wedi cael yr acen yma.

"Mae' r Waliser yn neis ac yn glên. Dwi ' N ' galw Cymru yn fy ail gartref nawr.

"Felly dwi adref yma ac adref pan dwi yn ôl yng Nghroatia gyda fy nheulu."

Updated Date: 17 September 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS