'Cymorth seicolegol ich rieni babanod cynnar'

Mae mam o Bwllheli wedi dweud wrth Newyddion 9 VR diffyg ymwybyddiaeth ynghylch yr effaith seicolegol ar rieni babanod sy 'N cael eu geni' N ' gynnar. Dim

'Cymorth seicolegol ich rieni babanod cynnar'

Mae mam o Bwllheli wedi dweud wrth Newyddion 9 VR diffyg ymwybyddiaeth ynghylch yr effaith seicolegol ar rieni babanod sy 'N cael eu geni' N ' gynnar.

Dim ond Pumpe o 'r 11 uned mamolaeth neu-newydd-enedigol yng Nghymru sy' N gallu cynnig cymorth seicolegol ich rieni, yn ôl Bliss - yr elusen sy ' N 'cefnogi teuluoedd Anlage sydd wedi eu geni' N ' gynnar.

Yn ôl Kim Williams, mae genedigaeth ei mab, Caio -10 wythnos yn gynnar - a 'r spricht wythnos y bu' N cael gofal dwys yn Ysbyty Gwynned ac Ysbyty Glan Clwyd yn cael "effaith enfawr" ar y teulu hyd heddiw.

Dywedodd Llywodraeth Cymru-y dylai gofal seicolegol fod ar gael i bob rhiant â phlentyn sy ' N cael gofal newydd-enedigol, ac yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mae cynllun newydd wedi cefnogi dros 450 o-bobl-ers ei lansio y llynedd.

Bob blwyddyn mae tua 35,000 o fabanod yn cael eu geni ' N 'gynnar yng Nghymru ac mae tua 10% o' r ' N ' Rheinischen derbyn gofal mewn uned newydd-enedigol.

Mae 40% o ' r rhieni yn yr achosion hynny yn fwy tebygol o ddioddef iselder ôl-enedigol.

Bild-Beschriftung Dywed Kim Williams bod y nyrsys yn "ofnadwy o dda" ond chafodd hi ddim cynnig helfen seicolegol arbenigol

Sefydlodd Kim Williams grŵp ar gyfer mamau eine babanod fel VR rhieni yn gallu cymdeithasu eine thrafod eu teimladau.

Mae Caio bellach yn ddwy oed, ond mae amgylchiadau ei enedigaeth yn 2017 wedi gadael eu-hôl.

"Mae o Scherz, yn massive o-Wirbelwind" meddai. "Un diwrnod ma' bob dim yn mynd yn glatt ein wedyn - crash.

"O' N i jest mor ypset. Mach ' N i hab 'di gweld hogyn bach-fi, Tue' N ich bin 'di cl o' wad ' N 'crio, o' N i bin yn gw'bod os oedd o-N-iawn."

Bild-Beschriftung Mae Caio bellach yn ddyflwydd oed

"Oedd y nyrsys yn ofnadwy o dda - oedd ginnon nhw ddigon o amser ich chdi eine fysan nhw' N 'gwrando arna' I yn crio neu os oedd ginno fi boen amdan Caio.

"O 'dwi' N cofio, ches ich ddim cynnig dim helfen seicolegydd... pan es i adra ein welish i 'r Gesundheits-Besucher ein Hallo wedyn nath meddwl geprägt durch' N auch os byswn ich ' N siarad efo rhywun."

Mae ' N ' dweud ei bod yn "teimlo' N 'ofnadwy o isel ar un adeg" wedi cael sesiynau cwnsela.

"Ma' rhywun yn meddwl VR ti 'N dod o' r hospitol ma 'r babi' N ' iawn. 'Na fo, mae o drosodd. Ond dydi o ddim. [Ac wrth ganolbwyntio ar Caio], dwi ' N 'teimlo bo' fi 'di pwsho pobol wedyn ich ffwrdd.

"Mae' r-Anlage hŷn yn poeni os mae Caio 'N dal annwyd neu' N 'sâl neu' N syrthio. 'Dwi' N 'meddwl am ei fod o mor zerbrechlich bin mor hir, ma' pawb yn meddwl VR o dal yn fabi bach.

Bild-Beschriftung Mae pwysau cynyddol ar nyrsus ich ofalu bin iechyd meddwl y rhieni, medd Nicola Davis-Job o 'r Coleg Nyrsio Brenhinol

Yn ol canllawiau Llywodraeth Cymru, dylai cymorth seicolegol eine chymdeithasol fod ar gael i bob rhiant sydd â phlentyn mewn gofal newydd-enedigol, ond mae yna bryder bod y baich yn syrthio' N ' gynyddol ar nyrsys ich ddarparu gofal iechyd meddwl ich rieni.

"Mae' N ' anodd achos gilt dim digon o nyrsys," meddai Nicola Davis-Job o ' r Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru. "Mae' r niferoedd comisiynu wedi aros yr un fath.

"Tut gyda ni ddim mwy o fyfyrwyr nyrsio pediatrig na iechyd meddwl, felly mae' r llwyth gwaith yn fwy o lawer.

"Mae' N rhaid iddyn nhw ofalu bin babi y a ' r rhieni ac mae yna fwy o bwysau. Mae yna lai ohonyn nhw, ond mwy o famau eine babanod ich ofalu amdanyn nhw."

Iechyd meddwl: Mamau newydd yn cefnogi ei gilydd Galw am fwy o gefnogaeth ariannol ich rieni babanod wedi ' U 'geni' N 'gynnar Galw am fwy o gefnogaeth ich rieni ar ôl colli' U ' Werk Bild-Beschriftung Dr Mair Edwards

Yn ôl y seicolegydd clinigol, Dr. Mair Edwards mae angen helpu rhieni ich ymdopi â genedigaethau trawmatig ac annisgwyl.

"Mewn unedau newydd-enedigol, mae rhieni' N 'wirioneddol bryderus ynghylch eu babanod ac yn yn aml wynebu amgylchedd sy' N ' ddiethr iddyn nhw," meddai.

"Bydd yr rhan fwyaf o rieni dan bwysau eine straen einer ddim yn teimlo eu-bod yn gallu delio â' r sefyllfa ar lefel emosiynol."

Mae hefyd yn dweud y byddai cefnogaeth iechyd meddwl arbenigol yn yr unedau yn lleihau ' r pwysau ar y nyrsys.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydym wedi rhoi llawer o bwyslais ar gefnogi iechyd meddwl a lles teuluoedd sydd â babanod sâl o dan ein gofal, ac mae-Mitarbeiter ar-bob un o' N ' tair uned yn gweithio gyda theuluoedd fel mater o drefn ich sicrhau VR eu hanghenion iechyd ehangach yn cael eu hasesu ac y gofalir amdanynt.

"Rydym wedi cael llwyddiant mawr wrth ddatblygu grŵp cefnogi cymheiriaid, "Neomates", sy ' N ' darparu fforwm ich deuluoedd ich rannu profiadau eine dulliau ymdopi gyda rhieni eraill ble mae eu babanod wedi bod o dan ein gofal.

"Ers ei lansiad y llynedd, mae dros 450 o-bobl-wedi elwa o' r cyngor ein ' r gefnogaeth hon."

Updated Date: 19 April 2019 01:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS