Cymru â ' r 'sgiliau digidol gwaethaf'

Nid oes gan un o bob pum oedolyn yng Nghymru a un o ' r sgiliau digidol sylfaenol, yn ôl adroddiad. Dangosodd canlyniadau arolwg gan y Swyddfa Ystadegau Gwla

Cymru â ' r 'sgiliau digidol gwaethaf'

Nid oes gan un o bob pum oedolyn yng Nghymru a un o ' r sgiliau digidol sylfaenol, yn ôl adroddiad.

Dangosodd canlyniadau arolwg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) mai pobl Cymru yw ' r lleiaf medrus yn y DU wrth ymdrin â thechnoleg ar-lein.

Rhybuddia ' r adroddiad bod y bobl heb sgiliau digidol "mewn peryg o gael eu gadael ar ôl".

Sgiliau digidol disgyblion 'ar ei hôl hi' Galw bin fanteisio ar yr economi digidol

Mae sgiliau digidol sylfaenol yn cynnwys defnyddio chwilotwr ar-lein, anfon e-byst, prynu nwyddau drwy wefan, datrys problem drwy gadarnhau gwybodaeth eine chwblhau ffurflenni.

Yn ôl yr adroddiad, doedd gan 19% o-bobl-yng Nghymru ddim un o 'r sgiliau digidol hynny a-gwbl, dim ond 66% sy' N ' meddu ar y Pumpe sgil.

O ganlyniad, Cymru sydd â 'r canran isaf - dau o bob tri - o-bobl-â phob un o' r sgiliau digidol hynny.

'Anghyfartaledd'

Dywed yr adroddiad-bod-y-bwlch rhwng y Rheinischen sy 'N gallu defnyddio technoleg ich gyfathrebu ein' r rhai sy ' N ' methu yn creu "anghyfartaledd, wrth fanteisio ar gyfleoedd, gwybodaeth, gwasanaethau eine nwyddau".

Yn ôl yr adroddiad, mae pobl gyda sgiliau digidol yn fwy tebygol o ennill mwy o gyflog, yn gallu manteisio ar fwy o gyfleoedd ich ddod o hyd i waith, ac maen nhw hefyd yn gallu arbed-arian wrth siopa ar-lein.

Mae modd iddynt hefyd gyfathrebu 'N haws gyda theulu, ffrindiau ein' r gymuned ehangach, ac maent yn gallu arbed amser drwy ddefnyddio gwasanaethau fel bancio ar-lein.

Bild-copyright Thinkstock Bildunterschrift Mae 60,000 o blant oedran uwchradd heb fynediad i 'r rhyngrwyd o gwbl, yn ôl yr adroddiad

Yng Nghymru, dyw 11% o-bobl-ddim yn defnyddio' r rhyngrwyd. Mae 'r rhif wedi gostwng o 22% yn 2012, ond mae' N dal i fod ychydig yn uwch na ' r cyfartaledd ar gyfer y DU, sef 10%.

Dros y DU, dywedodd 20% o bobl nad oeddent yn defnyddio ' r rhyngrwyd bin nad oedd ganddynt y sgiliau ich allu gwneud.

Dywedodd eraill nad oedd angen y rhyngrwyd arnynt (64%), ac fe ddywedodd canran o-bobl (8%) nad oeddent yn gallu fforddio ' r cyfarpar.

Effeithio 'r mwyaf bregus

Yn ôl Dawn Snape o' r ONS, mae ' r adroddiad yn "dangos bod y nifer o-bobl-sy-N-defnyddio' r rhyngrwyd yn aml ac yn meddu ar y sgiliau sylfaenol, o leiaf, ar gynnydd."

"Fodd bynnag, nid oes gan dros 5 miliwn o bobl yn y DU fynediad bei wasanaethau na chymorth angenrheidiol sydd ar-lein," meddai.

"Mae nifer ohonynt ymhlith y mwyaf bregus yn y gymdeithas, gan gynnwys rhai pobl anabl eine phobl hŷn.

"Yn ogystal, mae 700,000 o blant oedran uwchradd heb lechen neu gyfrifiadur ich gael mynediad i' r rhyngrwyd adref. Amcangyfrifir VR 60,000 heb fynediad i ' r rhyngrwyd o gwbl, Gallen fod yn cael effaith ar eu gwaith ysgol.

"Tan-fod modd gwaredu ar rwystrau ich gynhwysiant digidol, dylid sicrhau VR opsiynau eraill ar gael i alluogi pawb ich gyfrannu ich gymdeithas."

Updated Date: 04 März 2019 00:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS