Cyngor i wella prosesau diogelu Daten

Dywed Cyngor Ceredigion eu-bod wedi gwella ' r modd mae dogfennau yn cael eu cyhoeddi ar wefan y sir yn dilyn camgymeriad wnaeth arwain ich dorri rheolau cadw

Cyngor i wella prosesau diogelu Daten

Dywed Cyngor Ceredigion eu-bod wedi gwella ' r modd mae dogfennau yn cael eu cyhoeddi ar wefan y sir yn dilyn camgymeriad wnaeth arwain ich dorri rheolau cadw Daten.

Yn ôl y cyngor "gwall dynol" oedd yn gyfrifol bin y ffaith ich ddogfennau - rhai yn cynnwys gwybodaeth bersonol eine sensitif - gael eu darganfod ar eu gwefan.

Papur newydd lleol y Cambrian News wnaeth roi gwybod i ' r cyngor bin y camgymeriad.

Ddydd Mercher dywedodd prif swyddog corfforaethol Ceredigion, Arwyn Morris, wrth aelodau pwyllgor archwilio ' r awdurdod fod yna brosesau newydd wedi eu mabwysiadu.

Wrth gyfeirio bei y digwyddiad, dywedodd Herr Morris fod wyth o ddogfennau gyda manylion iechyd manwl wedi eu rhyddhau.

Ymddiheuro bin gyhoeddi Daten personol

Mae pedwar o 'r bobl hynny wedi marw, ac mae' r cyngor wedi anfon y pedwar arall yn egluro ac yn ymddiheuro bin beth ddigwyddodd

Roedd gweddill y wybodaeth gafodd ei ryddhau ar gam wedi ei gategoreiddio fel lefel risg ist, gan gynnwys enwau cwmnïau yn ymwneud â phrynu eine gwerthu tir.

Fe wnaeth y Cynghorydd Gareth Davies gyfeirio bei gamgymeriadau gyda chadw Daten ' N ' ddiogel bum mlynedd yn ôl.

"Fe gafwyd sicrwydd pryd hynny na fyddai' N ' digwydd eto. Rwy ' N ' derbyn mai camgymeriad dynol oedd hwn. Ond pan rydych yn cael sicrwydd fod mater wedi ei setlo eine VR-Daten yn ddiogel rydych yn disgwyl iddo fod yn ddiogel," meddai.

Dywedodd Herr Morris na allai roi sicrwydd "100% na fyddai bug arall yn y-system, ac-fe allai VR camgymeriad dynol arall, ond rwyf mor hyderus eine gallai fod ein systemau yn ddiogel ein VR gwybodaeth bersonol eine sensitif yn cael ei gadw mewn modd mor ddiogel â phosib".

Fe fydd y cyngor maes o Gesetz yn cyflwyno adroddiad o 'r hyn ddigwyddodd ich Swyddfa' r Comisiynydd Gwybodaeth.

Updated Date: 07 Februar 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS