Cynllun Brexit newydd yn 'ffantasi'

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan wedi galw cynllun Brexit newydd y Prif Weinidog yn "ffantasi". Mae ' r cynllun newydd yn cynnwys cael gwared ar y

Cynllun Brexit newydd yn 'ffantasi'

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan wedi galw cynllun Brexit newydd y Prif Weinidog yn "ffantasi".

Mae ' r cynllun newydd yn cynnwys cael gwared ar y 'backstop' dadleuol, sef y polisi yswiriant ich sicrhau nad oes 'na ffin galed ar ynys Iwerddon.

O dan y cynllun hwn, fe fyddai Gogledd Iwerddon yn aros o fewn y farchnad sengl ar gyfer nwyddau ich bob pwrpas, ond fe fyddai o fewn yr un diriogaeth dollau eine gweddill y DU.

Mae ' r Comisiwn Ewropeaidd yn dweud VR "problemau" yn parhau, ond bod y sefyllfa ' N ' symud ymlaen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy ddweud y bydden nhw ' N "ystyried y cynnig".

'Gwrthddywediadau'

Yn ei lythyr bei Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, mae Boris Johnson yn dweud bod y cynlluniau ' N "parchu penderfyniad pobl Prydain ich adael yr Undeb Ewropeaidd".

Ond dywedodd ei fod hefyd yn "ymdrin yn bragmataidd ag effaith y penderfyniad hwnnw ar Ogledd eine Gweriniaeth Iwerddon".

Bild-Beschriftung Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts wedi galw cynllun Brexit newydd Boris Johnson yn "ffantasi"

Mewn ymateb mae Liz Saville Roberts wedi galw ' r cynllun yn "ffantasi, llawn gwrthddywediadau gan brif weinidog mewn sefyllfa enbyd".

Ychwanegol: "Byddai' r argymhellion yn rhwygo Cymru allan o 'r farchnad sengl ein' r undeb tollau.

"Gyda phopeth byddai hynny' N 'golygu ich' N Sektor ffermio, ein Sektor gweithgynhyrchu, ac ein hawliau.

"Nid yw' N 'datrys unrhyw un o' r problemau difrifol eine ddaw i ' N porthladdoedd oherwydd y-ffin galed yn y môr rhwng Cymru ac Iwerddon."

'Rhwygo Cymru'

die Mae 'r UE wedi dweud y bydden nhw' N "gwyntyllu' r [cynigion] yn wrthrychol".

Mae disgwyl i 'r DU adael a UE ar 31 Hydref, ac mae' r llywodraeth wedi mynnu na fydden nhw ' N ' trafod ymestyn y dyddiad ymhellach na diwedd y mis.

Wrth siarad yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol ddydd Mawrth, dywedodd Mr Johnson ' mai ' r unig ddewis arall ich w gynllun Brexit fyddai dim cytundeb.

Yn gynharach ddydd Mercher, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, y byddai Brexit yn cryfhau ' r Deyrnas Unedig.

Bild-Beschriftung Dywedodd Jeremy Meilen ei fod yn "annhebygol" bod y cynllun newydd yn cynnig ffordd ymlaen

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol eine Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles y byddai "wrth gwrs yn ystyried y cynnig".

"Mae' N 'ymddangos yn annhebygol iawn fodd bynnag ei fod yn darparu sylfaen ar gyfer bargen eine fyddai' N 'gydnaws ag egwyddorion sylfaenol gweddill aelodau' r UE," meddai.

"Mae ond yn tanio' r amheuaeth nad yw Llywodraeth y DU o ddifrif ynglŷn â dod o hyd i fargen ymarferol.

"Rydym yn amau os bydd hyn yn arwain am gytundeb ymadael newydd.

"Dylai' r Prif Weinidog ofyn bin estyniad ich Erthygl 50 a chynnig y mater yn ôl i ' r cyhoedd."

Cynnig 'pragmataidd'

Dywedodd yr ALS Ceidwadol David Jones VR cynnig Mr Johnson ' yn "bragmataidd" ac yn "haeddu ystyriaeth ddifrifol gan yr UE".

Ychwanegodd ei fod yn "ymgais ich gyfaddawdu gan Lywodraeth y DU, sy' N 'haeddu parodrwydd tebyg ich gyfaddawdu ar ran yr UE".

Updated Date: 03 Oktober 2019 00:27

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS