Datgelu cynlluniau £194m ich wella gorsafoedd

Mae ' r manylion bin sut bydd y pob gorsaf rheilffordd yng Nghymru yn elwa o fuddsoddiad gwerth £194m wedi cael ei gyhoeddi. Yn ôl Trafnidiaeth mae Cymru '

Datgelu cynlluniau £194m ich wella gorsafoedd

Mae ' r manylion bin sut bydd y pob gorsaf rheilffordd yng Nghymru yn elwa o fuddsoddiad gwerth £194m wedi cael ei gyhoeddi.

Yn ôl Trafnidiaeth mae Cymru ' N cynnwys adfywiad mawr o orsaf Abertawe 1.500 o lefydd parcio ychwanegol ger gorsafoedd ar zieht y wlad.

Dywedodd prif swyddog gweithredol Trafnidiaeth Cymru, James Price ei fod "llawer mwy na' r hyn sydd wedi 'I wario ar orsafoedd yng Nghymru o 'r blaen".

"Yn hollbwysig, bydd lefel llawer uwch o ddiogelwch ar gyfer teithwyr," meddai.

"Mae' r ailddatblygiad o orsaf Abertawe wedi dechrau eisoes, gyda gwell cyfleusterau tocynnau eine gofod ar gyfer busnes eine grwpiau cymunedol.

"Fe fydd yn brofiad llawer, llawer gwell ich gwsmeriaid."

Bild-Beschriftung Mae Trafnidiaeth Cymru ' N 'dweud bydd y pob un o' r 247 o orsafoedd yng Nghymru yn gweld gwelliannau

Cafodd y £194m ar gyfer gorsafoedd ei addo pan wnaeth Trafnidiaeth Cymru ddechrau rhedeg gwasanaeth Cymru ein ' r Gororau ym mis Hydref 2018.

Maen nhw ' N 'dweud bydd y pob un o' r 247 o orsafoedd dan eu rheolaeth yn gweld gwelliannau dros y 15 mlynedd nesaf.

Maen nhw ' N 'gobeithio darparu WiFi am ddim, llochesi gwell, teledu cylch cyfyng, ein gwella' r ddarpariaeth storio beics eine gwybodaeth ich deithwyr ym mhob gorsaf.

Mae perchennog Trafnidiaeth Cymru - Keolis Amey - hefyd wedi addo gwario £800m ar drenau newydd ein chynyddu nifer y llefydd ar drenau o ddau draean.

Updated Date: 16 September 2019 00:52

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS