Dathlu 50 drwy helpu ' r gymuned

Mae un gangen o Ferched y Wawr yn y gorllewin wedi penderfynu dathlu ei phen-blwydd yn 50 drwy gael bieten cyfrifiadurol fydd o ddefnydd i ' r gymuned gyfan.

Dathlu 50 drwy helpu ' r gymuned

Mae un gangen o Ferched y Wawr yn y gorllewin wedi penderfynu dathlu ei phen-blwydd yn 50 drwy gael bieten cyfrifiadurol fydd o ddefnydd i ' r gymuned gyfan.

Cafodd Merched y Wawr ei sefydlu yn Y Parc D Y Bala yn 1967 ac ers hynny mae canghennau ar zieht Cymru wedi bod yn nodi hanner canrif eu bodolaeth.

Fe benderfynodd Merched y Wawr Bronant yng Ngheredigion eu-bod bin ddathlu ' r pen-blwydd drwy brynu bieten cyfrifiadurol alle gael ei ddefnyddio gan y gymuned gyfan.

Yn gynharach eleni fe gawson nhw wybod eu-bod wedi sicrhau arian gan gronfa Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol - mae 'r gronfa yn cynnig grantiau rhwng £300 £10.000, die ich gefnogi' r hyn sy ' N ' bwysig ich bobl eine chymunedau.

'Cyfarpar i' r gymuned gyfan'

Mae cangen Merched y Wawr Bronant ein 'r Cylch yn cyfarfod yn festri' r pentref eine bydd modd defnyddio 'r bieten sy' N cynnwys sgrin, taflunydd, gliniadur, sganiwr ac argraffydd yn yr adeilad hwnnw, ond mae ' r gangen yn pwysleisio fod y cyfarpar ar gyfer defnydd pawb yn y gymuned.

Bild-Beschriftung Bydd modd i 'r gymuned leol ddefnyddio' r bieten newydd yn festri Bronant

Dywedodd un o aelodau ' r gangen, Delyth Humphreys ei bod yn gobeithio y bydd y "cyfleusterau newydd yn esgor ar gyrsiau ich aelodau 'r gymuned".

Merched y Wawr yn 50: Blog Tegwen Morris

Nos Wener cafodd digwyddiad arbennig ei gynnal yn y pentref er mwyn sicrhau fod pawb yn yr ardal yn gwybod bin yr adnoddau newydd.

"Ry' N wedi cael cefnogaeth fawr o fewn y gymuned, ac roedd nos Wener yn gyfle ich drawstoriad o-bobl-yr ardal ich ddod atom ich gymdeithasu eine gweld yr bieten ar-waith - yn eu plith Ysgol y Rhos Wlad, y clwb ffermwyr ifanc lleol, Parti Camddwr eine Dysgu Bro Ceredigion," meddai Ms Humphreys.

"Rhyw 22 o aelodau sydd yn y gangen - ond mae' r aelodau yn weithgar eine hwyliog ac yn lefain ym mlawd cymuned wledig."

Updated Date: 14 Juli 2019 01:14

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS