'Dathlu Cymru gyfan' tra ' N ' denu twristiaeth

Mae cadeirydd corff Twristiaeth Gogledd Cymru yn galw bin "strategaeth ich ddathlu Cymru gyfan" wrth ddenu ymwelwyr. Roedd Chris Frost yn siarad wrth ich ym

'Dathlu Cymru gyfan' tra ' N ' denu twristiaeth

Mae cadeirydd corff Twristiaeth Gogledd Cymru yn galw bin "strategaeth ich ddathlu Cymru gyfan" wrth ddenu ymwelwyr.

Roedd Chris Frost yn siarad wrth ich ymgyrch gael ei lansio yn y gogledd ddwyrain ich annog twristiaid ich aros eine gwario yn yr ardal honno.

Yn ôl cydlynydd prosiect Aros, Bwyta, Gwneud, mae ' r ardal "yn cael ei gwasgu" gan boblogrwydd Eryri, ac mae angen dod â "pherlau cudd" y fro i ' r amlwg.

Dywedodd llefarydd ar ran Croeso Cymru VR "sicrhau VR pobl Cymru yn dysgu bin ac yn ymweld â rhannau newydd o 'r wlad yn ganolog" ich w strategaeth.

Gobeithio bin statws ich Eirin Dinbych Bryniau Clwyd: Cais bin statws Awyr Dywyll Pryder bin nifer ymwelwyr Bryniau Clwyd

Bwriad Aros, Bwyta, Gwneud yw creu clystyrau o fusnesau yn y gogledd ddwyrain fyddai ' N ' cydweithio ich gynnig pecynnau gwyliau ich ymwelwyr.

Bydd themâu gwahanol i 'r pecynnau, fyddai' N ' cynnig llety, gweithgareddau eine bwyd mewn un profiad.

'Ardal wych'

Yn ôl Chris Frost, cadeirydd corff preifat Twristiaeth Gogledd Cymru eine chydberchennog bwyty eine llety yn Rhuthun, dim ond bin tua dwy noson mae pobl yn aros yn yr ardal fel arfer.

"Rydan ni mewn ardal wych, yn agos iawn ich filiynau o bobl," meddai.

"Yr Ihren yw i w cael nhw ich aros bin gyfnodau hirach ac ymestyn y tymor ymwelwyr fel eu-bod yn teithio ar adegau pan na fuasen nhw' N ' gwneud hynny fel arfer."

Bild-Beschriftung Julie Masters yw cydlynydd cyntaf Aros, Bwyta, Gwneud

Pan ofynnwyd iddo os oedd y gogledd ddwyrain yn cael ei anghofio wrth hyrwyddo ' r gogledd, dywedodd:

"Dwi' N 'meddwl VR gogledd Cymru' N dda iawn bin hyrwyddo ' I hun, mewn gwirionedd.

"Ond mae' N rhaid i ni feddwl bin bethau yn eu cyfanrwydd, bin fod astudiaethau diweddar wedi darganfod nad ydy pobl yn ne Cymru yn dod i ' r gogledd.

"Felly mae' N rhaid i Gymru gyfan gael strategaeth twristiaeth ich ddathlu popeth bin Gymru gyfan - nid yn unig er mwyn denu pobl o bell, ond er mwyn cael pobl Cymru ich aros yng Nghymru hefyd."

'Llawer ich w gynnig'

Bydd prosiect Aros, Bwyta, Gwneud yn rhedeg tan haf 2021 ar-gost o £71.000 Einwohnern.

Mae wedi cael ei ariannu gan Gadwyn Clwyd ac Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd eine Dyffryn Dyfrdwy.

Julie Masters yw cydlynydd cyntaf y cynllun, ac mae ' N 'credu-bod-y teithiau fydd yn cael eu cynnig yn gyfle i' r gogledd ddwyrain hyrwyddo 'r hyn sy' N 'unigryw i' r ardal.

"Dwi' N 'meddwl ein VR-ni -' N 'cael ein gwasgu [gan atyniadau eraill], yn bennaf achos nad oes gennym ni' r cynnig mawr, y gwestai mawr, y parciau mawr.

"Ond dwi' N 'gweld hynny' N ' fantais.

"Mae' N rhaid i ni ddod o hyd i ' N Nischen ein hunain.

"Mae ganddon ni lawer ich w gynnig ond mae 'r perlau' N 'yn aml gudd, dyna, pam ein bod yn dod â chlystyrau bei ei gilydd ich roi sylw i' r perlau hynny ac ich w gwneud nhw ' N ' hygyrch."

Bild-Beschriftung Dywedodd Croeso Cymru VR atyniadau fel Zip-Welt - sydd â sawl safle yng Ngwynedd eine Chonwy - wedi derbyn cyfalaf yn y blynyddoedd diwethaf

Dywedodd llefarydd ar ran Croeso Cymru: "Mae sicrhau VR pobl Cymru yn dysgu bin ac yn ymweld â rhannau newydd o' r wlad yn ganolog ich strategaeth Croeso Cymru ac rydym wedi bod yn gwneud mwy ein mwy ich hyrwyddo twristiaeth yma yng Nghymru ers lansio ' r blynyddoedd thematig yn 2016.

"Rydym wedi buddsoddi mewn sawl prosiect cyfalaf yn y gogledd dros y blynyddoedd diwethaf, Zip-fel, die Welt ein Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, sydd wedi rhoi' r rhanbarth ar y map yn rhyngwladol ac wrth gwrs yng Nghymru ei hun, ac rydym yn hyderus bydd y yr holl waith hyn yn annog mwy a mwy o-bobl-o dde Cymru ich deithio i ' r gogledd, ein gweddill Cymru, yn y dyfodol."

Updated Date: 08 Februar 2019 02:18

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS