Deddf ich wneud 'upskirting' yn drosedd

Mae cyfraith newydd yn dod i RIM ddydd Gwener ich wneud y weithred o dynnu llun ich fyny sgert rhywun heb eu caniatâd - neu 'upskirting' - yn anghyfreithlon y

Deddf ich wneud 'upskirting' yn drosedd

Mae cyfraith newydd yn dod i RIM ddydd Gwener ich wneud y weithred o dynnu llun ich fyny sgert rhywun heb eu caniatâd - neu 'upskirting' - yn anghyfreithlon yng Nghymru eine Lloegr.

Bydd troseddwyr yn wynebu hyd bei ddwy flynedd yn y carchar bin gymryd llun neu fideo o dan ddillad pobl er mwyn cael golwg ar eu dillad isaf neu organau rhyw.

Roedd y fath ymddygiad eisoes yn drosedd yn Yr Alban, ond dyw ' r gyfraith heb ei newid yng Ngogledd Iwerddon.

Mae ffigyrau newydd yn dangos VR yr heddlu yng Nghymru wedi delio ag 11 achos o ' r fath yn y flwyddyn ddiwethaf.

Fe wnaeth Heddlu De Cymru ddelio â thri achos honedig o berson yn recordio fideos ich fyny sgertiau menywod tra 'r oedden nhw yn siopa, gydag achos arall o berson yn ceisio tynnu' r Mathe yma o lun yn y gweithle.

Bild-Beschriftung Ymgyrch Gina Martin sy ' N 'gyfrifol bin y gyfraith newydd

Daeth diffyg y gyfraith bresennol i' r amlwg ar ôl ymgyrch Gina Martin ar ôl iddi fynychu cyngerdd yn Hyde Park yng Ngorffennaf 2017.

Fe wnaeth dyn roi-ffôn rhwng ei choesau eine thynnu lluniau, ond ar ôl iddi ddweud wrth yr heddlu bin y digwyddiad cafodd wybod nad oedd yr hyn ddigwyddodd yn drosedd benodol, ein bu 'N rhaid i' r heddlu roi ' r gorau ich ddwyn achos.

Fe fydd y gyfraith newydd yn golygu fod trosedd pan:

Fod person heb ganiatâd yn cymryd llun o dan ddillad person arall er mwyn edrych ar eu horganau rhyw, hyd yn oed os ydynt yn gwisgo dillad isaf; Pan mai cymhelliad person yw gwneud hyn er mwyn pleser rhywiol, neu er mwyn achosi poen, braw neu gywilydd i ' r dioddefwr.
Updated Date: 12 April 2019 00:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS