Dedfryd spricht mlynedd bin losgi fflatiau

Mae dyn 19 oed wnaeth losgi bloc-o fflatiau yn fwriadol er mwyn Zifferblatt bin gael ei daflu allan o barti wedi cael dedfryd o spricht mlynedd einen hanner dan

Dedfryd spricht mlynedd bin losgi fflatiau

Mae dyn 19 oed wnaeth losgi bloc-o fflatiau yn fwriadol er mwyn Zifferblatt bin gael ei daflu allan o barti wedi cael dedfryd o spricht mlynedd einen hanner dan glo.

Fis Tachwedd 2018, gofynnwyd ich Alex Bray adael parti yn un o ' r fflatiau ym Mhentre, Rhondda Cynon Taf, am ei fod yn ymddwyn yn "feddwol ac yn fygythiol".

Aeth Bray yn ôl i 'r-bloc-ich ddial, ein thywallt Benzin ar ddrws y fflat anghywir cyn cynnau' r tân.

Fe wnaeth dyn yn ei 50au ddioddef llosgiadau difrifol ar ôl iddi gael ei dal yn y tân.

Fe blediodd Bray, o bentref Glynrhedynog, yn euog ich gynnau tân yn fwriadol gyda ' r bwriad o beryglu bywydau.

Peryglu bywydau

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tydfil VR un o drigolion y fflat yn "meddwl ei bod bin farw".

Cafodd Carol Evans ei "tharo i ' r llawr" ar ôl agor ei drws i ' r tân, ar ôl camgymryd y sŵn bin bibell yn gollwng.

Ar ôl llwyddo ich ddeialu 999, cafodd Mrs Evans ei chludo i ' r ysbyty gyda llosgiadau.

Clywodd y llys hefyd y gallai dyn oedd yn cysgu fod wedi ei ladd pe-bai ' r gwasanaeth tân heb ei ddeffro.

Llwyddodd y trigolion eraill ich ddianc rhag y tân.

Dywedodd y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke-bod-y drosedd yn un ddifrifol oherwydd "nifer y bywydau oedd wedi eu peryglu".

Cafodd Bray ddedfryd o spricht mlynedd einen hanner mewn canolfan ich droseddwyr ifanc.

Updated Date: 06 Februar 2019 01:24

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS