Dim-arian ar ôl ich orffen adfer pier

Mae cynllun atgyweirio Pier von Bangor wedi dod-ich ben heb gwblhau ' r holl waith adfer angenrheidiol bin fod yr arian ar gyfer y prosiect eisoes wedi ei wari

Dim-arian ar ôl ich orffen adfer pier

Mae cynllun atgyweirio Pier von Bangor wedi dod-ich ben heb gwblhau ' r holl waith adfer angenrheidiol bin fod yr arian ar gyfer y prosiect eisoes wedi ei wario.

Roedd gan berchnogion y-pier - Cyngor Dinas Bangor - £1.3 m wrth gefn ar gyfer gwaith cynnal eine chadw, ond nawr mae angen £600,000 yn ychwanegol sgil problemau newydd ein ddaeth i ' r amlwg gyda phen pellaf y strwythur.

Bu 'N rhaid cau' r rhan honno o ' r pier rhestredig Gradd II ar fyr rybudd ar ôl ich beirianwyr godi pryderon diogelwch bin ei gyflwr mewn adroddiad.

Yn ôl maer y ddinas, y Cynghorydd John Wynn Jones, mae ' r cyngor yn "fodlon derbyn arian gan unrhyw un -" ich orffen y gwaith, ac maen nhw wedi cysylltu â nifer o gyrff cyhoeddus ich Schweißen ydyn nhw mewn sefyllfa ich gyfrannu.

Bild-Beschriftung Maer Bangor, John Wynn Jones 'r Cynghorydd Huw Wyn Jones, sy' N 'cynrychioli ardal y pier

Mae' r pier - yr ail hiraf yng Nghymru - yn rhan amlwg o dirlun arfordirol Bangor ers yn agor 1896, ein chyngor y ddinas sy ' N ' berchen arno ers y 1980au.

Fe ddechreuodd y gwaith atgyweirio ddwy flynedd yn ôl ond fe gafodd y cyngor wybod fis Mehefin y llynedd fod cyflwr y pen pellaf mor wael nes VR perygl iddo syrthio i ' r Fenai.

Mae yna sgaffaldiau ykeine o hyd ac fe fyddai ' N 'gostus ich w tynnu ich lawr ein' U Hagel-osod maes o Recht.

"'Dan ni wedi sicrhau' r Stift zeichnen rwan, ein dwi ' N ' meddwl VR 'na dair adran arall ar ôl isio' U g'neud," meddai Mr Jones.

Bild-Beschriftung Mae gobaiths bydd y diwedd y pier yn ddigon diogel ich allu ystyried ailagor y caffi erbyn Mehefin

Dywedodd bod y cyngor wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, ein ' r corff cadwraethol CADW yn gofyn bin gymorth.

Mae ' N 'amau eine fyddai' r cyhoedd yn fodlon cyfrannu bei ymgyrch dorfol er mwyn cwblhau gwaith ' r gan fod trethdalwyr eisoes wedi rhoi arian sylweddol bei adfer y pier yn y gorffennol.

"'Dan ni wedi bod yn ddarbodus 'di celcian yr £1.3 m 'dan ni wedi' I wario yn barod o 'r trethi, ma' hynny dros gyfnod o flynyddoedd. Dwi ' N ' teimlo rwan na ddylian ni roi y £600,000 ar y trethi.

"na Zehen un bin syniad oddi ar y bwrdd 'dan ni' N fodlon derbyn arian gan unrhyw un."

Bild-Beschriftung Yn 1,500 droedfeddi o hyd, Pier von Bangor yw 'r un ail hiraf yng Nghymru

Yn ôl y cynghorydd sy' N 'cynrychioli ardal y pier ar gynghorau Bangor ein Gwynned, Huw Wyn Jones, mae angen gweithredu ich warchod atyniad sy' N ' agos an galonnau trigolion, ymwelwyr eine myfyrwyr prifysgol y ddinas.

"Mae o' N lle tu hwnt o brydferth," meddai.

"Dan ni 'di gweld' sy ' N ' digwydd yn Bae Colwyn lle os 'di rhywun ddim yn cynnal eine chadw pier mae o' N mynd i ddisgyn i ' r môr.

"Mae' N 'bwysig iawn bod ni' N 'neud ein gora' ich achub hwn - dyna 'di' N job ni fel cyngor i drio achub petha' sy ' N 'bwysig i' r gymdeithas."

Updated Date: 17 April 2019 01:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS