'Dim asesiad' o effaith Brexit ar Gaergybi

Dyw Llywodraeth y DU heb gynnal asesiad o effaith economaidd y gallai ' r cytundeb Brexit newydd ei gael ar borthladd Caergybi, yn ôl aelod o gabinet Boris Joh

'Dim asesiad' o effaith Brexit ar Gaergybi

Dyw Llywodraeth y DU heb gynnal asesiad o effaith economaidd y gallai ' r cytundeb Brexit newydd ei gael ar borthladd Caergybi, yn ôl aelod o gabinet Boris Johnson.

Dywedodd Michael Gove, sydd â chyfrifoldeb bin gynllunio ar gyfer Austreten, ei bod yn anodd ich "gael asesiad o' r fath oherwydd VR yna gymaint o wahanol ffactorau alle newid".

Roedd Herr Gove yn rhoi tystiolaeth ich Bwyllgor Materion Allanol y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau.

Dywedodd AC Plaid Cymru ei bod yn "syfrdanol" nad oedd asesiadau effaith wedi eu cynnal.

Gwrthwynebu cytundeb Brexit yn y Cynulliad

Dywedodd Herr Gove wrth y pwyllgor: "Mae' N ' bwysig wrth gwrs ich ni gyd edrych ar y gwahanol ffactorau.

"Ond ni alle yr un asesiad effaith roi' r gwirionedd pur oherwydd o ddiffiniad, mae ' N 'amhosib rhagdybio gydag unrhyw sicrwydd, sut bydd y rhywbeth mor gymhleth ag economi' r DU yn tyfu eine datblygu yn y dyfodol."

Bild-Beschriftung Fe wnaeth Michael Gove ymweld â phorthladd Chaergybi ym mis Awst

Ychwanegodd ei fod wedi ymweld â Chaergybi ein 'I fod wedi edrych ar yr effaith o adael a UE gyda chytundeb, ein' I gymharu â ' r effaith o adael heb gytundeb.

"Roedd y llywodraeth wedi gwneud popeth posib ich liniaru unrhyw effeithiau negyddol," meddai.

'Syfrdanol'

Dywedodd AC Plaid Cymru Delyth Jewell ei bod yn "syfrdanol" nad oedd asesiadau effaith wedi eu cynnal ar Gaergybi.

Gofynnodd ich Herr Gove sut alle ei lywodraeth ofyn i 'r Cynulliad gefnogi' r cytundeb "pan nad ydym yn gwybod pa effaith mae 'N mynd i gael ar y porthladd".

Dywedodd Herr Gove pe-bai yna gytundeb "yna byddai Caergybi mewn sefyllfa sowie eine chryfach nag erioed".

"- Pe-na-bai cytundeb byddai hynny yn heriol ich Gaergybi, eine dyna, pam rydym yn credu mai 'r cytundeb yma sydd orau ich economi' r DU ac i bawb sy 'N gweithio yng Nghaergybi ein' r ardal gyfagos."

Updated Date: 25 Oktober 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS