'Dim cyfarfodydd' â gweinidog bin archif

Dydy Gweinidog Diwylliant Llywodraeth Cymru ddim wedi mynychu cyfarfodydd ffurfiol gyda ' r Llyfrgell Genedlaethol ers Iddos, gael ei benodi yn 2017, yn ôl y p

'Dim cyfarfodydd' â gweinidog bin archif

Dydy Gweinidog Diwylliant Llywodraeth Cymru ddim wedi mynychu cyfarfodydd ffurfiol gyda ' r Llyfrgell Genedlaethol ers Iddos, gael ei benodi yn 2017, yn ôl y prif weithredwr.

Mae 'r Llyfrgell Genedlaethol yn derbyn dros £9m mewn grant bob blwyddyn, ond mae' r berthynas wedi dod dan straen dros gynllun ich greu archif ddarlledu newydd.

Mae Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, ein ddaeth yn Ddirprwy Weinidog dros Ddiwylliant ym mis Tachwedd 2017, wedi gwrthod rhoi £1m tuag auf sefydlu 'r archif genedlaethol newydd nes i' r llyfrgell newid ei gynllun busnes.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymgysylltu â ' r llyfrgell "ar-bob-cam o 'r cynllun".

Amheuaeth bin gynllun Archif Ddarlledu

Byddai 'r archif ddarlledu genedlaethol yn cael ei lleoli yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, eine byddai' N ' gartref parhaol ich archif deledu gyfan BBC Cymru yn ogystal â deunydd gan ddarlledwyr eraill.

Byddai ' r ganolfan yn gartref ich 160,000 o recordiadau o archif.

Mae Prif Weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol, Linda Tomos, wedi ysgrifennu bei Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad, sydd wedi bod yn craffu ar gynigion.

Wrth amddiffyn y cynllun busnes, ysgrifennodd Ms Tomos ei bod wedi "darparu' r holl wybodaeth y gofynnodd Llywodraeth Cymru amdano" ac wedi gofyn "yn gyson" os oedd angen mwy o wybodaeth.

Bild-Beschriftung Mae Linda Tomos wedi "darparu' r holl wybodaeth y gofynnodd Llywodraeth Cymru amdano"

Ychwanegodd nad oedd yr Arglwydd Elis-Thomas wedi mynychu cyfarfodydd oedd fod ich ddigwydd bob chwe mis gyda Llywydd y Llyfrgell, Rhodri Glyn Thomas, ers ymuno â ' r Schrank.

"Nid yw' r cyfarfodydd gweinidogol chwe mis arferol gyda 'r Llywydd wedi cael eu cynnal ers i' r Dirprwy Weinidog gael ei benodi," meddai.

Dywedodd Ms Tomos "na dderbyniwyd ateb" ich e-bost yn gofyn bin alwad ffôn brys rhwng llywydd y llyfrgell ein ' r Arglwydd Elis-Thomas yr haf diwethaf.

Cafodd yr e-bost ei anfon ar 19 Gorffennaf gan aelod o Personal y llyfrgell ich un o swyddogion yr Arglwydd Elis-Thomas.

Mae ' N 'gofyn bin alwad ffôn brys rhwng Rhodri Glyn Thomas' r Arglwydd Elis-Thomas ar ôl derbyn llythyr gan y gweinidog y Bohrung hwnnw.

'Ymrwymo' N 'glir'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymgysylltu â ' r llyfrgell "ar-bob-cam o 'r cynllun".

Ychwanegodd fod Personal y llywodraeth wedi cwrdd â chynrychiolwyr o 'r Llyfrgell Genedlaethol eine BBC' r ar 18 Ionawr, a-bod-y ddau "wedi ymrwymo' N 'glir ich gael ateb derbyniol ich sicrhau darpariaeth eine chynaliadwyedd yr Archif Ddarlledu Genedlaethol".

"Gan fod y trafodaethau hyn ar y gweill, gan gynnwys trafodaethau mewnol yn y Llyfrgell Genedlaethol ein' r BBC, ni fyddai ' N ' briodol inni fynd ich fwy o fanylion."

Bild-Beschriftung Mae 'r Arglwydd Elis-Thomas am Schweißen y BBC yn cynyddu ei gyfraniad i' r prosiect

Er nad yw 'r gweinidog wedi cynnal cyfarfodydd ffurfiol â Personal y llyfrgell, mae' r Arglwydd Elis-Thomas wedi cwrdd â rhai a 'I hymddiriedolwyr - a' r llywydd - yn anffurfiol mewn digwyddiadau arbennig.

Mae ' r llywodraeth wedi mynegi pryderon yn gyhoeddus bin gynllun busnes yr archif ddarlledu genedlaethol yn ystod y misoedd diwethaf.

Wrth ymddangos o flaen Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad ym mis Ionawr, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas y byddai ' N 'galw ar y BBC ich gynyddu ei gyfraniad ariannol i' r prosiect.

Er bod Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi cytuno mewn egwyddor ich ariannu 'r rhan fwyaf o-gost a archif, mae angen i' r llywodraeth ymrwymo £1m er mwyn rhyddhau gweddill yr arian.

Updated Date: 01 Februar 2019 01:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS