Dim cynnydd ich oed pas bws 'tan 2022'

Bydd cynnydd i 'r oed sy' N ' gymwys ich gael pas bws-bin ddim yng Nghymru ddim yn digwydd tan Ebrill 2022, yn ôl Llywodraeth Cymru. Mae gweinidogion bin g

Dim cynnydd ich oed pas bws 'tan 2022'

Bydd cynnydd i 'r oed sy' N ' gymwys ich gael pas bws-bin ddim yng Nghymru ddim yn digwydd tan Ebrill 2022, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae gweinidogion bin gynyddu 'r oed ble mae pobl yn gymwys ich dderbyn pas o 60 i' r oedran pensiwn gwladol - sy-N-codi o-65 i 67 erbyn 2028.

Dywedodd Ken Skates, y Gweinidog Trafnidiaeth, na fyddai unrhyw un sy ' N ' cyrraedd 60 cyn Ebrill 2022 yn cael eu heffeithio "o dan unrhyw amgylchiadau".

Mae rhai yn bryderus bin effaith posib y polisi ar bobl fwyaf bregus.

Ond mae gweinidogion yn poeni bin gost gynyddol y pas, gyda disgwyl ich 880,000 fod yn gymwys erbyn 2021.

Llywodraeth bin godi oedran pas bws Gwefan pas bws yn dal wedi torri

Dyma 'r tro cyntaf i' r llywodraeth nodi pryd y byddai ' r newidiadau yn dod i RIM.

Yn ôl ymgynghoriad diweddar, mae deiliaid pas yn cynrychioli tua 47% o deithiau bws yng Nghymru.

Bydd angen cyflwyno ' r newidiadau trwy ddeddfwriaeth newydd.

Bild copyright Bild Beschriftung Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ei bod yn poeni bin effaith y bwriad y llywodraeth ar-rai o 'r bobl hŷn mwyaf bregus

Dywedodd Herr Skates fod angen cynyddu nifer y bobl-sy' N ' talu ich ddefnyddio bysiau.

"Dyna, pam rydyn ni' N edrych ar weledigaeth eang o wella atyniad teithio ar fws," meddai.

"Rydyn ni' N edrych ar systemau prisiau sydd ar hyn o bryd yn gweithredu mewn gwahanol rannau o 'r byd, sy' N 'ddiddorol iawn yn fy marn ich, er mwyn gwneud teithio ar fws yn fwy fforddiadwy i' r unigolyn."

Gwefan adnewyddu wedi gwella

Yn y cyfamser dywedodd Herr Skates wrth ACau ddydd Mawrth bod y wefan sy ' N 'delio ag adnewyddu' r cynllun pas bws wedi ' I gwella ar ôl iddi dorri ym mis Medi yn dilyn nifer fawr o geisiadau.

Mae angen i bawb sydd â phas bws adnewyddu cyn 31 Rhagfyr.

Dywedodd Herr Skates wrth ACau y bu tua 210,000 o geisiadau ar wefan.

Dangosodd ffigyrau fod tua von 730.000 o basiau mewn cylchrediad ar ddiwedd 2018.

Updated Date: 09 Oktober 2019 00:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS