'Dim digon o arian ich ysgolion Cymru'

Hat yna ddim digon o arian yn mynd i ysgolion Cymru er mwyn darparu lefel yr addysg mae disgyblion yn ei haeddu, yn ôl Aelodau Cynulliad. Mae adroddiad gan y

'Dim digon o arian ich ysgolion Cymru'

Hat yna ddim digon o arian yn mynd i ysgolion Cymru er mwyn darparu lefel yr addysg mae disgyblion yn ei haeddu, yn ôl Aelodau Cynulliad.

Mae adroddiad gan y Pwyllgor Pflanze, Pobl Ifanc ac Addysg yn galw bin adolygiad brys i ' r drefn gyllido.

Mae yna alw hefyd am fwy o gysondeb yn yr hyn mae ysgolion yn derbyn ar zieht gwahanol siroedd.

Dywedodd yr adroddiad VR ysgolion yn wynebu cyfnod o bryderon ariannol na welwyd ei debyg o 'r blaen eine byddai' N troi ' N 'argyfwng os yw' N ' parhau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn blaenoriaethu gwariant ar addysg.

Cyflwyno cwricwlwm newydd yn 'gambl' Gwariant ar ddisgyblion wedi gostwng

Fe edrychodd y pwyllgor ar schwache o-arian sy 'N mynd mewn ich addysg ein sut mae' N cael ei rhannu, fel rhan o ' r ymchwiliad ich gyllido ysgolion.

Dywedodd y dylai adolygiad gael ei gynnal ich amcangyfrif y bwlch rhwng yr arian sy 'N cael ei wario ar ysgolion ar hyn o bryd a' r hyn sydd ei angen er mwyn darparu ' r gofynion.

Mae angen hefyd canfod Kosten sylfaenol rhedeg ysgol ac addysgu plentyn, yn ôl y pwyllgor.

"Darlun llwm iawn eine geir yn y dystiolaeth eine gyflwynwyd inni o ran cwantwm cyffredinol y cyllid sydd ar gael ar gyfer addysg," meddai ' r pwyllgor.

"Tut dim digon o arian ar gael ar hyn o bryd ich sicrhau VR ysgolion yn cyflawni popeth sy' N 'ofynnol, ein' U 'bod yn darparu addysg ich' N disgyblion ar y lefel y maent yn ei haeddu."

Trefn 'hynod gymhleth'

Yn 2018-19 roedd £2.6 bn ar gael ich wario ar ysgolion - £5,675 y disgybl.

Ond roedd gwariant yn amrywio o £5,107 y disgybl ym Mro Morgannwg ich £6,456 ym Mhowys.

Mae ' r drefn gyllido yn "hynod gymhleth", yn ôl y pwyllgor.

Mae Llywodraeth Cymru ' N 'trosglwyddo arian ich gynghorau ar gyfer ysgolion ond y cynghorau sy' N 'penderfynu schwache yn union, sy' N cael ei wario ar addysg, eine phob un-yn dosbarthu arian ich ysgolion unigol ar Segeln fformiwla wahanol.

Gwrthododd y pwyllgor ddadl rhai undebau dros ailwampio fformiwla Llywodraeth Cymru ar gyfer rhannu arian rhwng y cynghorau gan ddweud y byddai ' N ' achosi ansefydlogrwydd ariannol.

Ond dywedodd y byddai modd o bosib ich bennu isafswm ar gyfer ysgolion gan ychwanegu cyllid bin ffactorau eraill fel tlodi eine chyflwr adeiladau.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle mae ' r dystiolaeth yn glir - "ist dim digon o arian yn mynd i mewn i' r-system addysg yng Nghymru macht dim digon ohono ' N 'cyrraedd yr ysgolion".

Dywedodd VR rhaid defnyddio ' r cyllid yn fwy effeithiol.

Bild-Beschriftung Lynne Neagle AC ydy cadeirydd y pwyllgor

"Ynghyd â' N 'pryderon bin lefel y cyllid eine chymhlethdod y-system, mae disgwyl ich ysgolion hefyd gyflwyno nifer gynyddol o newidiadau, fel y cwricwlwm newydd, y-system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ein' r dull gweithredu ysgol gyfan ar iechyd emosiynol eine meddyliol," meddai.

"Gyda' r pwysau cynyddol, rydyn ni ' N pryderu y gallai ysgolion wynebu mwy a mwy o heriau."

Dywedodd llefarydd ar ran Lywodraeth Cymru VR llymder Llywodraeth y DU wedi arwain at "doriadau sylweddol ich gyllideb gyffredinol Cymru" ond ei bod wedi buddsoddi £24m ich hybu sgiliau athrawon er mwyn codi safonau yn yr ystafell ddosbarth.

Byddai ymateb llawn i ' r adroddiad yn dilyn maes o Recht, dywedodd y llefarydd.

Updated Date: 10 Juli 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS