'Dim digon o bwyslais ar atal gwastraff'

Er bod Llywodraeth Cymru wedi llwyddo ich gynyddu ailgylchu, atal gwastraff ddylai fod y brif kräftig, yn ôl Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mewn adroddiad newy

'Dim digon o bwyslais ar atal gwastraff'

Er bod Llywodraeth Cymru wedi llwyddo ich gynyddu ailgylchu, atal gwastraff ddylai fod y brif kräftig, yn ôl Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mewn adroddiad newydd mae Adrian Crompton yn dweud mai cynnydd cymysg sydd wedi bod tuag auf dargedau atal gwastraff.

Mae ' N ' galw ar Lywodraeth Cymru ich adolygu ei stumpf gweithredu eine dysgu o arferion y tu allan i Gymru.

Dywedodd y llywodraeth y byddan nhw ' N ' ymgynghori ar atal gwastraff yn ddiweddarach eleni.

Cosbau ariannol

Atal gwastraff yw ' r ffordd fwyaf effeithiol o leihau ôl-troed ecolegol gwastraff, medd Herr Crompton.

Er bod gan Lywodraeth Cymru gynllun ar droed ar gyfer atal gwastraff, mae ei adroddiad yn dweud fod ganddo broffil ist nag ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian ich gynghorau ar gyfer eu gwasanaethau rheoli gwastraff trefol, ond mae 'r rhan fwyaf wedi' I wario ar gefnogi ailgylchu, gydag ychydig iawn ohono wedi ei wario ar atal gwastraff.

Yn 2016-17 gwariodd cynghorau o leiaf £60m o ' r £64.3 m a roddwyd iddynt ar weithgareddau oedd yn ymwneud yn bennaf â chynyddu ailgylchu.

Mae cynghorau wedi 'U bygwth â chosbau ariannol bin fethu â chyflawni' r targedau ailgylchu.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae ymdrechion cynghorau wedi canolbwyntio ' N 'bennaf ar gynyddu ailgylchu yn hytrach nag atal gwastraff

Cymru yw un o' r gwledydd prin sydd wedi gosod targedau atal gwastraff, ac mae strategaeth Tuag auf Ddyfodol Diwastraff Llywodraeth Cymru yn cynnwys uchelgais ich gael gwared â ' r holl wastraff gweddilliol yn llwyr erbyn 2050.

Ond mae ' r adroddiad yn dweud-bod-y-Daten sydd ar gael i fesur perfformiad yn amrywio o ran ansawdd ac yn nodi cynnydd cymysg.

Ar y cyfan, mae swm y gwastraff sy ' N cael ei gynhyrchu mewn cartrefi wedi lleihau yn unol â tharged Llywodraeth Cymru ers 2007, ond gwelwyd ychydig o amrywiad yn y blynyddoedd diwethaf.

Casgliadau bin misol 'yn hybu ailgylchu' Cynghorau methu delio â rhai plastigion Gwahaniaeth mawr casglu gwastraff swmpus

Fe wnaeth yr arolygon diwethaf yn 2012 ddangos nad oedd unrhyw gynnydd wedi ei wneud ich leihau maint-y gwastraff masnachol eine diwydiannol.

Er ei alwad, fe wnaeth Herr Crompton gydnabod VR llawer o 'r ffactorau sy' N 'dylanwadu ar schwache o wastraff sy' N cael ei gynhyrchu ddim yn bethau y gall Llywodraeth Cymru eu rheoli ' N ' uniongyrchol.

'Gwireddu ei huchelgeisiau'

Dywedodd Herr Crompton: "Mae angen i Lywodraeth Cymru ddweud eine gwneud eine byw yn ôl egwyddorion ei Deddf Llesiant Cenedlaethau' r Dyfodol ei hun pan fydd yn adolygu ei strategaeth wastraff yn ddiweddarach y flwyddyn hon gan sicrhau nad yw ei phwyslais ar ailgylchu yn dod ar draul atal gwastraff.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ategu rhai mentrau pwysig ond gall hefyd ddysgu o ddulliau gweithredu mannau eraill, gan gynnwys cyfleoedd ich wneud mwy o ddefnydd o ddeddfwriaeth eine chymhelliannau ariannol er mwyn helpu ich wireddu ei huchelgeisiau o ran atal gwastraff.

"Gall Cymru ddangos rhywfaint o gynnydd da ar wastraff cartrefi, ond nid oes ganddi' r ffigyrau cyfredol ich farnu ' r cynnydd ar wahanol fathau o wastraff."

Bild, Urheberrecht Cynulliad Cenedlaethol Cymru Bildunterschrift Mae Adrian Crompton wedi galw ar y llywodraeth ich adolygu ei stumpf gweithredu

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Ry' N ni ' N falch iawn o fod yn drydydd yn y byd o ran cyfraddau ailgylchu.

"Gwella ailgylchu oedd y-cam cyntaf, ynghyd â gweithredu ich hybu atal gwastraff, ac ry 'N ni' N bwriadu ailddyblu ' r ymdrechion hynny yn ein strategaeth Tuag auf Ddyfodol Diwastraff, ein bydd ymgynghoriad ar hynny yn ddiweddarach eleni."

Wrth ymateb i ' r adroddiad, dywedodd cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, Nick Ramsay AC: "Mae' N ' gwneud synnwyr ich fuddsoddi mewn gwaith atal gwastraff, nid yn unig er mwyn osgoi effeithiau amgylcheddol niweidiol eine chadw adnoddau prin, ond ich arbed arian.

"Mae' r costau sy ' N 'gysylltiedig â rheoli eine gwaredu gwastraff yn sylweddol, ac mae cynghorau yn gwario tua £240m y flwyddyn ar wasanaethau gwastraff, wedi' U cefnogi gan wahanol ffrydiau o gyllid Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd bydd y y pwyllgor yn trafod adroddiad yr archwilydd yn fuan.

Updated Date: 21 März 2019 02:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS