Diswyddo: 'Cefnogaeth beth bynnag y rheswm'

Mae crwner y cwest ich farwolaeth Carl Sargeant wedi argymell rhoi mwy o gefnogaeth ich weinidogion y llywodraeth sy ' N cael eu diswyddo, "beth bynnag y rhes

Diswyddo: 'Cefnogaeth beth bynnag y rheswm'

Mae crwner y cwest ich farwolaeth Carl Sargeant wedi argymell rhoi mwy o gefnogaeth ich weinidogion y llywodraeth sy ' N cael eu diswyddo, "beth bynnag y rheswm dros golli 'r swydd".

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi ddydd Gwener, ddiwrnod wedi i 'r llywodraeth gyhoeddi pa newidiadau mewn nhw' N ' bwriadu eu gweithredu.

Mae ' r argymhelliad yn rhan o adroddiad Atal Marwolaethau Pellach gan Uwch Grwner Gogledd Ddwyrain Cymru, John Gittins.

Fe gofnododd Herr Gittins ym mis Gorffennaf VR Mr Sargeant wedi lladd ei hun, ddyddiau ar ôl colli ei le yng nghabinet Llywodraeth Cymru.

Ddydd Iau, fe gadarnhaodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford y byddai 'r prif chwip yn cysylltu â gweinidogion sy' N ' colli eu swyddi yn y dyfodol er mwyn gweld os oes angen cynnig cefnogaeth bellach.

Hefyd mewn ymateb ich ganfyddiadau 'r cwest bydd pecyn cyngor ymarferol yn cael ei roi i weinidogion sy' N ' gadael eu swyddi.

Cymorth 'boed yn fregus yn feddyliol ai peidio'

Dywed Herr Gittins yn ei adroddiad VR angen rhoi ' r "sianeli priodol o gymorth" ich unigolion amlwg sy 'N cael eu diswyddo o' r llywodraeth, gan ei fod yn sefyllfa sy ' N 'rhwym o gael sylw sylweddol yn y wasg ein' r cyfryngau.

Ychwanegodd VR angen cynnig cefnogaeth "boed y person yna yn fregus yn feddyliol ai peidio" a "beth bynnag y rheswm dros golli 'r swydd".

Clywodd y cwest VR Mr Sargeant, 49 yn byw gydag iselder wedi "digwyddiad bywyd yn 2012" ac ar dabledi pan gollodd ei swydd wrth i ' r prif weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, ad-drefnu ei gabinet.

Roedd hynny yn sgil honiadau o ymddygiad amhriodol tuag auf ferched - cyhuddiadau roedd AC Alyn ein Glannau Dyfrdwy yn eu gwadu.

Cafwyd hyd i 'w gorff yn ei gartref yn Nhachwedd 2017 ddyddiau' N ' ddiweddarach.

Updated Date: 13 September 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS