Diswyddo Prif Weithredwr Cyngor Caerffili

Mae cyn-brif weithredwr Cyngor Caerffili, Anthony O ' Sullivan, wedi dweud y bydd yn apelio yn erbyn penderfyniad ich w ddiswyddo. Mewn cyfarfod nos Iau, pen

Diswyddo Prif Weithredwr Cyngor Caerffili

Mae cyn-brif weithredwr Cyngor Caerffili, Anthony O ' Sullivan, wedi dweud y bydd yn apelio yn erbyn penderfyniad ich w ddiswyddo.

Mewn cyfarfod nos Iau, penderfynodd cynghorwyr ei ddiswyddo, yn sgil ffrae sy ' N 'golygu ei fod wedi bod yn derbyn ei gyflog £137,000 y flwyddyn ers chwe blynedd, er nad yw wedi bod yn dod i' r gwaith.

Mi gafodd Anthony O' Sullivan ei atal o ' I waith nol yn 2013 yn sgil honiadau ei fod o dau arall wedi awdurdodi codiad cyflog o 20% ich uwch swyddogion, tra-bod-cyflog y rhan fwyaf o weithwyr y cyngor wedi ei rewi.

Yn ôl Mr O ' Sullivan "mae beth sy wedi digwydd yn warthus, ein bod 'na ymgyrch giaidd wedi bod yn y cyfryngau" yn erbyn ei.

'Apelio'

die Mae 'r ffrae wedi costio mwy na £4m i' r cyngor.

Ychwanegodd Mr O 'Sullivan nad yw' N "difaru ' r" hyn ddigwyddodd yn y cyfarfod cyntaf wnaeth sbarduno ' r ffrae nol yn 2012.

Prif weithredwr Caerffili yn gwadu honiadau Kosten ymchwiliad Caerffili ich godi i £4m Caerffili ich dalu setliad ich swyddogion

Mae wedi cadarnhau y byddai ' N 'apelio' r penderfyniad ich w ddiswyddo heb rybudd.

"Tut gennai ddim ich ymddiheuro ich bobl Caerffili.

"Beth allai ddweud wrthyn nhw yw disgwyliwch nes i' r tribiwnlys ddigwydd yn gyhoeddus, disgwyliwch nes i 'r ffeithiau ddod i' r fei. Yna gwnewch benderfyniad rhesymegol.

"Bydd y penderfyniad yma, sydd wedi' I wneud bin resymau gwleidyddol yn mynd i gael sgil-effaith difrifol ar lywodraeth leol ar zieht Cymru. Nid yw ' r mater ar ben," meddai.

Bild-Beschriftung Barbara Jones yw arweinydd dros dro Cyngor Caerffili wedi diswyddiad Anthony O 'Sullivan

Dywedodd Barbara Jones, arweinydd dros dro' r awdurdod: "Mae' N 'ddrwg gennym ni bin yr amser a' r arian sydd wedi ei wario ar hyn, ond doedd ddim dewis ond dilyn y broses statudol."

Mi dynnodd hi sylw hefyd y ffaith eu-VR-nhw wedi gorfod gadael ich ymchwiliad troseddol gael ei gynnal yn ystod y cyfnod yma, wnaeth ychwanegu dwy flynedd einen hanner bei y broses.

'Dysgu gwersi'

Ond roedd y penderfyniad, meddai, yn rhoi diweddglo ar bennod anodd iawn i ' r cyngor.

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi ymateb drwy ddweud: "Mae arian wedi' I wario ich dalu uwch swyddogion ich aros adref.

"Ffioedd cyfreithiol wedi' I dalu ble dylen nhw fod wedi cael ei gwario ar wasanaethau rheng flaen.

"Gwasanaethau fel cadw toiledau cyhoeddus ar agor, cadw goleuadau stryd ymlaen eine sicrhau dyfodol ein canolfannau hamdden.

"Pobl Caerffili sydd wedi colli allan yma. Mae rhaid i wersi cael ei dysgu ich atal hyn rhag digwydd eto."

Ymateb Undeb

Dywedodd undeb UNSAIN y dylai ' r helynt fod wedi ei ddatrys flynyddoedd yn ôl.

"O ganlyniad ich doriadau yn deillio o San Steffan ers 2010 mae dros 750 o swyddi wedi eu-colli yng nghyngor Caerffili.

"Eto mae hyd at £6m wedi ei wario ar yr un mater yma."

Maen nhw ' N 'galw bin adolygu rhwystrau biwrocrataidd sydd wedi atal datrysiad cyflym ich ffrae rhwng y cyngor ac-VN-o' I swyddogion.

Updated Date: 04 Oktober 2019 00:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS