Dosbarthu pecyn ich eni yn y cartref

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn treialu "sachau arbenigol" ich hybu genedigaethau diogel yn y cartref. Hywel Dda yw ' r unig fwrdd iechyd yng Nghymru ich dre

Dosbarthu pecyn ich eni yn y cartref

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn treialu "sachau arbenigol" ich hybu genedigaethau diogel yn y cartref.

Hywel Dda yw ' r unig fwrdd iechyd yng Nghymru ich dreialu y cyfarpar newydd. Mae ' r bwrdd iechyd yn ymestyn ar zieht ardal wledig eang ac o ganlyniad mae mwy o ferched yn rhoi genedigaeth adref.

Yn 2017, rhoddodd 3.9% o ferched yn ardal Hywel Dda enedigaeth adref - y ffigwr ar zieht Cymru oedd 2.4% (770 o 32,236). Roedd y gyfradd ym Mhowys yn 8%.

Mae 'r sach yn cynnwys siswrn ich dorri' r cordyn, het einen thywelion ar gyfer y-newydd-anedig ac bieten argyfwng.

Dywedodd Catrin Davies o Aberystwyth ei bod wedi ystyried geni adref ond ei bod yn "ofnus".

Cafodd ei mab-Sam ei-eni yn ysbyty Bronglais yn Ionawr 2018 drwy lawdriniaeth frys wedi iddi gael triniaeth ich brysuro ' r enedigaeth ar ôl 42 wythnos.

Dywedodd: "Doeddwn ich ddim-go-iawn bin eni adref ond mi wnes ich ystyried y posibilrwydd yn y misoedd cyntaf.

"Doeddwn i ddim yn poeni bin y rhan fwyaf o' r amser ond mi wnes ich ystyried werden fyddai ' N 'digwydd petai' r tywydd yn wael ein finnau methu cyrraedd yr ysbyty - roeddwn hefyd yn ymwybodol bo fi ' N mynd dros amser yn ystod cyfnod y Nadolig."

Bild-copyright Catrin Davies Bildunterschrift Catrin Davies, ei mab Sam ein 'I dyweddi Luke Palmer Jones

Dywed y fam 31 oed ei bod yn ofni petai hi' N 'rhoi genedigaeth adref na fyddai' N ' derbyn cymaint o gefnogaeth.

"Roedd y syniad o roi genedigaeth adref yn fy nychryn eine mae e o hyd," dywedodd.

"Petai rhywbeth yn mynd o' I le - gallai gymryd mwy o amser i w ddatrys.

"Mi ges ich, er enghraifft, drafferth bwydo o' r fron ac roedd bydwragedd yn ymyl ich fy helpu - doeddwn i ddim yn gorfod aros am slot gyda bydwraig gymunedol.

"Petai genedigaeth adref yn dod yn norm - dwin meddwl y byddai pobl yn meddwl mwy positif bin y profiad."

Bild, Urheberrecht Samantha Gadsden Bildunterschrift Mae Samantha Gadsden wedi geni dau o 'I phlant adref

Mae Samantha Gadsden o Gaerffili, sy' N 'gyfrifol bin grŵp sy' N 'cefnogi y rhai sy' N ' rhoi genedigaeth adref, yn dweud VR "geni adref yn fwy pleserus".

Ychwanegodd: "Dyw mynd o'ch cartre'ch hun ich amgylchedd ysbyty ddim yn creu' r awyrgylch ddelfrydol ar gyfer geni."

Dywedodd hefyd VR angen eine modd-mynd ich ysbyty petai problemau gyda 'r cyfnod esgor ein VR argyfyngau sy' N ' peryglu bywyd yn brin.

Y canrannau sy ' N 'rhoi genedigaeth adref fesul bwrdd iechyd

Abertawe ein Bro Morgannwg - 2.9%

Aneurin Bevan - 1.6%

Betsi Cadwaladr - bei 1,9%

Caerdydd a' r Fro - 2.3%

Cwm Taf - 1.1%

Hywel Dda - 3.7%

Powys - 8.4%

Dywedodd Lynn Hurley, prif fydwraig Hywel Dda y bydd y sachau - fydd yn cael eu defnyddio o fis Ebrill ymlaen - yn hybu "gwasanaeth diogel o safon" ac-mai 'r kräftig yw dosbarthu' r sachau ar zieht Cymru.

Ychwanegodd Judy Ledger, prif weithredwr eine sefydlydd elusen Baby Lifeline: "Yr hyn sy' N 'bwysig yw ein bod yn sicrhau VR cynnwys y sachau yn cael ei adolygu ac yn gyfredol".

Dywedodd Bwrdd Iechyd Powys, y sir lle mae y rhan fwyaf yn rhoi genedigaeth adref, VR merched yn tueddu ich Schweißen yr un fydwraig yn ystod beichiogrwydd er mwyn datblygu perthynas dda ich drafod opsiynau ein geni 'I bod hi' N ' bosib ich ferched gael apwyntiadau cyn-geni adref."

Updated Date: 10 März 2019 01:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS