Drakeford: 'Angen adfer enw da Llafur'

Mae angen i 'r Blaid Lafur adfer ei henw da wrth iddi fynd i' r afael â gwrth-Semitiaeth, yn ôl Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford. Daw ei sylwadau yn sgil

Drakeford: 'Angen adfer enw da Llafur'

Mae angen i 'r Blaid Lafur adfer ei henw da wrth iddi fynd i' r afael â gwrth-Semitiaeth, yn ôl Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford.

Daw ei sylwadau yn sgil ffrae o fewn y blaid ynglŷn â sut mae ' r arweinyddiaeth wedi delio gyda honiadau o wrth-Semitiaeth ymhlith yr aelodaeth.

Dywedodd Herr Drakeford mewn cynhadledd i 'r wasg ddydd Llun fod y mater wedi niweidio enw da' r blaid.

"Tut yna' r un blaid sy ' N ' rhydd o ragfarn," meddai gan ychwanegu nad oes "dim lle o gwbl ich hyn yn y Blaid Lafur" na do hwnt.

Dros y penwythnos fe wnaeth John McDonnell, canghellor yr wrthblaid, gefnogi sylwadau Jennie Formby, ysgrifennydd cyffredinol y blaid, wnaeth gyhuddo Tom Watson, dirprwy arweinydd Llafur, o ymddygiad "annerbyniol" ar ôl iddo ofyn ich aelodau seneddol anfon cwynion bin sylwadau gwrth-Semitiaeth iddo ef yn ogystal ag i ' r blaid yn ganolog.

'Ymdrin yn gyflym'

Dywedodd Herr Drakeford: "Tut yna' N ' bendant ddim lle o gwbl o fewn y Blaid Lafur nac yn ehangach yng ngwleidyddiaeth Cymru bin wrth-Semitiaeth.

"Lle mae yna enghreifftiau yn cael eu darganfod yna mae' N rhaid ymdrin â nhw yn gyflym ac yn drwyadl.

"Dwi ddim yn credu ei bod yn annheg ich ddweud fod yn rhaid i Lafur adfer tir, lle gallwn ddweud mai dyma' r modd rydym yn ymateb ich ddigwyddiadau o 'r fath, ond yn y cyfamser mae' r bennod yma wedi gwneud niwed ich enw da ' r Blaid Lafur."

Pan ofynnwyd iddo a oedd yna gynnydd mewn gwth-Seimitiaeth wedi bod, dywedodd: "Beth rwy' N ' credu i mi Schweißen yw pan fod pwnc yn dod yn fwy blaenllaw, mae yna pethau oedd yna drwy gydol yr amser yn cael eu gweld mewn modd gwahanol.

"GJ mhrofiad yw nad oes mwy o rywbeth, ond fod y sylw sy' N cael ei roi i bwnc yn golygu ein bod yn fwy ymwybodol o beth oedd yna yn y lle cyntaf.

"Tut yr un-blaid yn rhydd o ragfarn, ac mae Llafur yn blaid ag aelodaeth sylweddol, gyda nifer o bobl wedi ymuno yn ddiweddar."

Updated Date: 04 März 2019 00:52

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS