Drakeford bin ich ASau wthio bin refferendwm

Mae Prif Weinidog Cymru yn galw ar Aelodau Seneddol meinciau cefn ich orfodi Llywodraeth y DU ich baratoi ' r ffordd ar gyfer refferendwm arall ar yr Undeb Ewr

Drakeford bin ich ASau wthio bin refferendwm

Mae Prif Weinidog Cymru yn galw ar Aelodau Seneddol meinciau cefn ich orfodi Llywodraeth y DU ich baratoi ' r ffordd ar gyfer refferendwm arall ar yr Undeb Ewropeaidd.

Ond daw wrth ich ASau wrthod cynnig trawsbleidiol ich geisio atal Prif Weinidog y DU rhag gadael a UE heb gytundeb yn y dyfodol.

Dywedodd Mark Drakeford y dylai ASau hefyd orfodi 'r llywodraeth ich ddechrau' r broses gyfreithiol angenrheidiol er mwyn cynnal ail refferendwm.

Ychwanegodd y dylai ' r prif weinidog nesaf alw etholiad cyffredinol os nad ydynt yn barod ich gefnogi refferendwm arall.

Mae rhai o 'r ymgeiswyr Ceidwadol sy' N ' gobeithio cymryd lle Theresa May wedi dweud y byddent yn cefnogi gadael a UE heb gytundeb.

Llywodraeth y DU yn gwrthod cefnogaeth ddiplomyddol

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts: "Mae' r demtasiwn o beidio cefnogi unrhyw fargen yn llethol ich lawer o ymgeiswyr arweinyddiaeth y Ceidwadwyr."

"Drwy gefnogi dim bargen, maen nhw' N ' barod ich aberthu miloedd o swyddi, dim ond er mwyn cael yr un maen nhw ei eisiau - Prif Weinidog," ychwanegodd.

Mae Herr Drakeford hefyd wedi galw ar ASau meinciau cefn ich fynd ymhellach ein "gosod cynllun cadarnhaol ich roi terfyn ar ansicrwydd Brexit".

Galwodd bin ddeddfu ich osgoi gadael heb gytundeb, ein hefyd gorfodi ' r llywodraeth ich gyflwyno bil refferendwm erbyn 31 Gorffennaf.

"Rhaid gwneud hyn yn gyflym - ni allwn fforddio' r difrod economaidd sy 'N cael ei wneud bob dydd o ganlyniad ich ansicrwydd britischer EU-Austritt ac-fe allai' r Gwasanaeth Sifil fwrw ymlaen â pharatoi ' r ddeddfwriaeth tra-bod-amser yn cael ei wastraffu ar etholiad arweinyddiaeth y Torïaid."

Gwnaeth Herr Drakeford yr alwad o Frwsel lle, mewn cyfarfod gyda phrif drafodwr Brexit yr UE, gofynnodd i ' r undeb ganiatáu "digon o amser ich gynnal refferendwm, lle byddai Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ein gallu ich sicrhau bod y DU yn pleidleisio ich aros yn yr UE".

Updated Date: 13 Juni 2019 00:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS