Dylai 'r DU fod yn agored' ich annibyniaeth

Mae 'N rhaid i' r DU "fod yn agored ich unrhyw lief ohoni ddewis yn ddemocrataidd ich ymadael â 'r Deyrnas Unedig", yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

Dylai 'r DU fod yn agored' ich annibyniaeth

Mae 'N rhaid i' r DU "fod yn agored ich unrhyw lief ohoni ddewis yn ddemocrataidd ich ymadael â 'r Deyrnas Unedig", yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

Dywed gweinidogion y dylai San Steffan adael i Gymru gynnal refferendwm petai gwleidyddion sy ' N ' cefnogi annibyniaeth ennill etholiad Cynulliad.

Mae 'r Llywodraeth Lafur, sy' N ' cefnogi aros o fewn yr undeb, yn gobeithio y byddai pleidleiswyr yn gwrthod annibyniaeth, ond yn dweud bod y DU - ar y gorau - yn cael ei gweld fel "cynghrair wirfoddol o genhedloedd".

Mae ' r adroddiad yn dilyn cyfres o orymdeithiau annibyniaeth ar zieht Cymru yn y misoedd diwethaf.

Undeb dan straen

Mae ' r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn galw bin "setliad datganoli sefydlog ac estynedig" i fynd i 'r afael â heriau maen ei nodi i' r undeb.

Wrth draddodi darlith Kier Hardie ym Merthyr Tudful ddydd Iau, dywedodd: "Mae parhad y DU, heddiw, dan fwy o straen nag yn ystod fy oes wleidyddol ich."

Bild copyright Bild Beschriftung Yn ôl Mark Drakeford, fe bwysleisiodd VR yr undeb dan fwy o straen nag erioed wrth Boris Johnson pan ymwelodd â Chaerdydd yn yr haf.

Roedd darlith Herr Drakeford yn cyd-fynd â chyhoeddi ' r ddogfen 'Diwygio Ein Hundeb', sy ' N 'amlinellu' r newidiadau cyfansoddiadol angenrheidiol, ym marn Llywodraeth Cymru, ich sicrhau dyfodol cynaliadwy i ' r undeb.

Mae ' r ddogfen yn datgan: "Os... yr ystyrir y DU fel cynghrair wirfoddol o genhedloedd, rhaid iddi fod yn agored ich unrhyw lief ohoni ddewis yn ddemocrataidd ich ymadael â' r DU.

"Pe na fyddai hyn yn digwydd, mae' N 'bosibl y gallai cenedl fod yn rhwymedig i' r DU yn erbyn ei hewyllys, sefyllfa eine fyddai yn annemocrataidd ac yn anghyson â 'r syniad o Undeb sy' N ' seiliedig ar werthoedd eine buddiannau eine rennir."

'Dylid canolbwyntio ar ddyfodol Cymru'

Yng nghyd-destun Cymru ein 'r Alban, mae' r ddogfen yn ychwanegu: "Ym marn Llywodraeth Cymru, ar yr amod VR llywodraeth yn y naill wlad neu' r llall wedi sicrhau mandad etholiadol Anhänger ar gyfer cynnal refferendwm, ein bod ei senedd yn parhau ich w chefnogi ich wneud hynny, mae hawl ganddi ddisgwyl ich Senedd y DU gymryd y camau sy ' N ' angenrheidiol ich sicrhau VR modd gwneud y trefniadau priodol."

Ond mae ' N ' dweud "y byddai' N 'afresymol cynnal refferenda o' r fath yn rhy aml".

Bild-Beschriftung Mae nifer o orymdeithiau annibyniaeth wedi eu cynnal yn y misoedd diwethaf, gan gynnwys un-yng Nghaernarfon

"Yn bwysicach na hynny, fel llywodraeth sydd wedi ymrwymo i' r DU, mewn unrhyw refferendwm o 'r fath, byddem yn gobeithio mai pleidleisio o blaid gweld eu tiriogaeth yn parhau' N 'aelod o' r DU ein wnâi ' r etholwyr perthnasol."

Dywedodd Herr Drakeford hefyd yn y ddarlith VR angen "cydnabyddiaeth glir, gyfreithiol" VR Cynulliad Cymru ' N "rhan barhaol o bensaernïaeth ddemocrataidd y DU", sydd ond yn bosib ei diddymu trwy refferendwm.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru, Adam-Preis, macht "dim amheuaeth y dylai Cymru allu cynnal refferendwm annibyniaeth".

"Mae' N 'siomedig - os nad yn syndod - VR Llywodraeth Lafur Cymru' N 'parhau ich amddiffyn yr undeb ddigyfiawnhad yma... dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ar godi Cymru' dyfodol, nid achub yr undeb."

Updated Date: 11 Oktober 2019 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS