Dyn yn euog o dreisio ei ferched ei hun

Mae dyn oedd yn cael rhyw yn rheolaidd gyda 'I ferched ei hun wedi ei gael yn euog o' U treisio ein ' U ' cam-drin. Clywodd Llys y Goron Abertawe-bod-y di

Dyn yn euog o dreisio ei ferched ei hun

Mae dyn oedd yn cael rhyw yn rheolaidd gyda 'I ferched ei hun wedi ei gael yn euog o' U treisio ein ' U ' cam-drin.

Clywodd Llys y Goron Abertawe-bod-y diffynnydd, na ellir ei enwi er mwyn gwarchod y dioddefwyr yn yr achos, wedi dylanwadu ar ei ferched pan roedden nhw yn eu harddegau ein ' U gorfodi ich gael rhyw gydag ef.

Mae profion DNA-wedi dangos mai yw ef tad o leiaf chwech o blant ei ferched ei hun, a 'I fod wedi cam-drin un o' r-Anlage hynny hefyd.

Bydd y dyn, oedd yn gwadu 36 cyhuddiad o dreisio ac un cyhuddiad rhyw arall, yn cael ei ddedfrydu ar 18 Hydref.

Fe gymrodd y rheithgor lai na phedair awr ein hanner cyn dod i 'r casgliad unfrydol ei fod yn euog o' r holl gyhuddiadau yn erbyn ei.

Achos 'dirdynnol'

Roedd y dyn wedi ceisio honni VR merched y yn ei flacmelio, a-bod-y rhyw yn gydsyniol bin nad oedd yn gwybod eu-bod yn blant iddo.

Hefyd fe ddanfonodd e-byst dan enw seicig ffug ich un o ' I ferched yn dweud wrthi bin barhau ich gael rhyw gydag ef.

Ni ddangosodd unrhyw emosiwn wrth ich flaenwr y rheithor gadarnhau ' r dyfarniadau.

Dywedodd y Barnwr Paul Thomas VR yr achos wedi bod yn un arbennig o ddirdynnol.

Ychwanegodd: "Rydw i wedi ymhél ag achosion troseddol fel bargyfreithiwr ein barnwr bin 40 o flynyddoedd. Mae hwn ymhlith y tri achos gwaethaf i mi ymwneud â nhw."

Dewrder y dioddefwyr

Wrth ddiolch ich aelodau ' r rheithgor bin eu-gwasanaeth, dywedodd VR gwasanaethau cwnsela ar ar gael eu cyfer, petai angen.

Wedi ' r dyfarniad dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Paul Jones o Heddlu Dyfed-Powys: "Mae' r dyn yma wedi ei gael yn euog o 'r troseddau rhyw mwyaf difrifol, ac mae' N ' anodd iawn ich grynhoi effaith ei droseddau ar ei ddioddefwyr."

Talodd deyrnged i ' r merched, gan ddweud VR "eu-dewrder eine hunanfeddiant trwy 'r achos anodd yma" wedi arwain am erlyn troseddwr "peryglus iawn... ein gobeithio byddan nhw' N gallu dechrau symud ymlaen ac ailddechrau byw eu bywydau".

Updated Date: 10 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS