Eglwys eine fomiwyd yn nodi carreg filltir

Mae eglwys hanesyddol yng nghanol dinas Abertawe yn dathlu ei phen-blwydd yn oed 60 yr wythnos hon. Ar ôl iddi gael ei dinistrio yn llwyr yn Bl SC Abertaw

Eglwys eine fomiwyd yn nodi carreg filltir

Mae eglwys hanesyddol yng nghanol dinas Abertawe yn dathlu ei phen-blwydd yn oed 60 yr wythnos hon.

Ar ôl iddi gael ei dinistrio yn llwyr yn Bl SC Abertawe yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd yn rhaid i Eglwys Santes Fair gael ei hailgodi yn y pumdegau.

Dywedodd un o offeiriad yr Eglwys, John Anthony: "Yn ystod y rhyfel wrth gwrs roedd pethau drwg ofnadwy yn digwydd gyda' r blitz yn Abertawe ac fe gafodd yr eglwys dân ar ôl y bomio ac roedd hi wedi mynd."

Dros dair noson, daeth awyrennau ' r Natsïaid ich hedfan dros Abertawe eine gollwng eu bomiau cyn troi nôl dros y-bae.

Roedd bomio tref neu-ddinas bin dair noson yn olynol yn unigryw y tu allan i Lundain.

Fe gafodd 227 o-bobl-eu lladd, gyda 37 ohonynt yn iau nag 16 oed.

Cafodd 400 o drigolion y ddinas eu hanafu ac roedd modd gweld y fflamau 80 milltir ich ffwrdd yn Abergwaun, Dyfnaint eine Chernyw.

Bild-Beschriftung "Mae modd dod o hyd i dangnefedd yma" medd yr offeiriad John Anthony

Ar ddydd Sadwrn, 22 Chwefror, 1941 fe ddihunodd trigolion Abertawe mewn tref oedd wedi ' I newid yn gyfangwbl.

Collwyd 850 o adeiladau, gan gynnwys rhai o adeiladau mwyaf eiconig y dref - Siop Ben Evans, y farchnad Fictorianaidd ac Eglwys Santes Fair.

Oherwydd problemau ariannu eine chynllunio fe gymerodd hi bron ich bymtheg mlynedd wedi diwedd yr Ail Ryfel Byd ich ailadeiladu 'r eglwys - bu' N rhaid aros tan fis Mai 1959 cyn i ' r gwaith gael ei gwblhau.

'Dod o hyd i dangnefedd'

Ychwanegodd y Parchedig John Anthony: "Nawr mae' N lle prysur iawn, ni 'N ceisio cadw' r eglwys ar agor bob dydd.

"[Mae cyfle] ich bobl-ddod mewn, ich weddïo, ac i fod yn dawel yng nghanol y dydd, mae ' N ' hyfryd ich gael rhywle ich ddod o hyd i dangnefedd."

Wrth i 'r eglwys ddathlu ei phen-blwydd yn chwedeg oed mae cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ich ddathlu' r garreg filltir, gan gynnwys cyngherddau arbennig gyda Chôr Orffews Treforus.

Saif Eglwys y Santes Fair yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Abertawe, ac yn ôl yr offeiriad John Anthony, mae ' N ' parhau ich chwarae rôl hynod o bwysig yn y ddinas.

Dywedodd: "Dwi' N 'credu [ei fod yn le] pwysig iawn achos mae' r ddinas yn brysur ac mae Menge o bobl yn mynd heibio gyda phroblemau.

"Maen nhw' N dod mewn [fan hyn] ich siarad neu i fod yn dawel. Fel arfer mae ' N 'nhw dod mewn ich siarad eine dwi' N ' ceisio helpu. Dyna ein rôl, dwi ' N ' credu."

Updated Date: 03 Juni 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS