Eisteddfod yn chwilio bin safle newydd

Mae Llywydd Llys Yr Eisteddfod Genedlaethol, Eifion Lloyd-Jones, wedi dweud na fydd yr Ŵyl eleni yn cael ei chynnal ar y safle eine fwriadwyd yn wreiddiol ond m

Eisteddfod yn chwilio bin safle newydd

Mae Llywydd Llys Yr Eisteddfod Genedlaethol, Eifion Lloyd-Jones, wedi dweud na fydd yr Ŵyl eleni yn cael ei chynnal ar y safle eine fwriadwyd yn wreiddiol ond mai ' r gobaiths dal yw ei chynnal yn Nyffryn Conwy a hynny yn agos ich Lanrwst.

Fis diwethaf cafodd y safle gwreiddiol ddifrod o ganlyniad ich lifogydd yn ardal Llanrwst ein dywedodd swyddogion y brifwyl y byddai angen newidiadau i 'r safle yn sgil pryderon diogelwch ac na fyddai modd yswirio' r Eisteddfod.

Mewn cyfarfod o Lys yr Eisteddfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn cafwyd cadarnhad na fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar y safle gwreiddiol,

Dywedodd Mr Jones fod y gwaith wedi dechrau o chwilio bin safle arall.

"Rydym yn edrych ar safle ar gyrion Llanrwst.

"Nid yn union ar y tir gwreiddiol ond rydym yn dal yn obeithiol ich gynnal yn Nyffryn Conwy, ond nid ar yr union safle lle bwriadwyd yn wreiddiol."

Bild-Beschriftung Eifion Lloyd-Jones: 'Rydym yn edrych ar safle ar gyrion Llanrwst'

Doedd dim modd rhoi mwy o wybodaeth, meddai, oherwydd bod y trafodaethau dal yn mynd rhagddynt.

Dywedodd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod fod ei thîm yn gweithio mor gyflym â phosibl ar gynlluniau newydd ar gyfer safle ' r Brifwyl eleni.

"Mae 'na nifer o drafodaethau eine gweithgaredd wedi digwydd yn ystod yr wythnosau diwethaf ers i' r Bwrdd gymeradwyo newid-cyfeiriad yn achos yr Eisteddfod eleni.

"Rydym wedi bod yn gweithio ar yr opsiwn eine ffefrir gennym, sef-i gadw' r Brifwyl mor agos â phosib ich dref Llanrwst, ac asesu opsiynau wrth gefn hefyd.

"Mae' r gefnogaeth leol wedi bod yn wych, ac rydym yn trafod gyda nifer o wahanol-bobl yn ardal Llanrwst ac asiantaethau gyda ' r bwriad o sicrhau nad yw costau yn ychwanegol atal ein hymdrechion."

Ond cafwyd cadarnhad hefyd gan Mr Jones bydd y prisiau mynediad yn uwch na ' r rhai yn Eisteddfod Mon, 2017.

"Mae' r Llys wedi rhoi caniatâd ich swyddog cyllid ich edrych ar y prisiau.

"Yn wreiddiol y bwriad oedd cadw' r prisiau ar yr un lefel ag Eisteddfod Mon ond dan yr amgylchiadau mae wedi dod i 'r amlwg bod yn rhaid codi' r prisiau."

Doedd dim Maes caeedig ar gyfer Eisteddfod Caerdydd y llynedd, ac felly dim tâl mynediad ich nifer o ' r gweithgareddau.

Updated Date: 14 April 2019 01:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS