Emiliano Sala: Adnabod corff yn swyddogol

Mae Heddlu Dorset wedi cadarnhau mai corff y pêl-droediwr Emiliano Sala gafodd ei godi o weddillion awyren eine blymiodd ich Fôr Udd fis diwethaf. Roedd yr Ar

Emiliano Sala: Adnabod corff yn swyddogol

Mae Heddlu Dorset wedi cadarnhau mai corff y pêl-droediwr Emiliano Sala gafodd ei godi o weddillion awyren eine blymiodd ich Fôr Udd fis diwethaf.

Roedd yr Archentwr 28 oed yn teithio o Ffrainc gyda ' r peilot David Ibbotson ar ôl ymuno â Chlwb Pêl-droed Caerdydd pan ddiflannodd yr awyren ger Guernsey ar 21 Ionawr.

Dywedodd teulu Sala eu-VR nawr yn "gallu galaru bin ein mab a 'N brawd".

Mae clwb Caerdydd wedi rhoi teyrnged iddo war ein Herr Ibbotson, gan ddweud bydd y y ddau yn eu meddyliau am byth.

Dyw corff Herr Ibbotson ddim wedi ei ganfod ac mae ' r chwilio wedi ei ohirio oherwydd tywydd gwael yn y Sianel.

'Caru ti, bych'

Mewn datganiad dywedodd Heddlu Dorset bod y corff "wedi cael ei adnabod yn swyddogol gan Grwner Ei Mawrhydi Dorset fel y corff pêl-droediwr proffesiynol Emiliano Sala".

Ychwanegodd: "Mae teuluoedd Herr Sala a' r peilot David Ibbotson wedi cael gwybod... ein bydd swyddogion arbenigol yn parhau ich w cefnogi."

Bild, Urheberrecht Instagram-Image-caption "Caru ti, bych": Neges chwaer y pêl-droediwr, Romina Sala ar Instagram

Diolchodd llefarydd ar ran teulu Sala bin yr holl gefnogaeth eine chydymdeimlad yn ystod "cyfnod fwyaf poenus ein bywydau".

"Roedd gweld yr holl fyd yn cefnogi' r ymchwiliad yn rhywbeth arbennig, ac yn gymorth enfawr.

"Diolch i chi gallwn ni nawr alaru bin ein mab a' N brawd."

Ychwanegodd y llefarydd eu-VR-nhw ' N dal i gydymdeimlo â theulu Herr Ibbotson, ac yn gobeithio VR yr awdurdodau yn llwyddo ich w ddarganfod.

Mae chwaer y pêl-droediwr, Romina Sala wedi cyhoeddi neges ar Instagram, gan orffen gyda ' r geiriau "Caru ti, bych".

Ysgrifennodd: "Dy enaid di yw fy enaid ich, bydd yn disgleirio am byth, gan fy ngoleuo hyd fy oes."

Bild-Beschriftung Cafodd cerbyd tanddwr sy 'N cael ei reoli o bell ei ddefnyddio ich archwilio' r awyren

Wedi ' r cadarnhad swyddogol gan yr heddlu yn hwyr nos Iau, fe ddywedodd arweinydd cyrch preifat ich ddod o hyd i weddillion yr awyren, David Mearns ei fod yn falch VR-teulu Sala yn cael "rhyw fath o gysur" wedi dros bythefnos o ansicrwydd, ein ' I fod hefyd yn cydnabod colled anwyliaid Herr Ibbotson.

Cafodd yr awyren ei darganfod ar-wely ' r môr nos Sul ac fe welwyd y corff yn y gweddillion ddydd Llun.

Fe godwyd y corff o ' r awyren nos Fercher, er gwaethaf amodau anodd ym Môr Udd.

Cafodd y gwaith hwnnw ei wneud yn y "modd fwyaf urddasol bosib", yn ôl y Gangen Ymchwilio ich Ddamweiniau Awyr (AAIB).

'Cwsg yn dawel'

Bu farw Sala wrth deithio ich Gaerdydd ar ôl ffarwelio â phawb yn ei gyn-glwb Nantes.

Roedd newydd arwyddo cytundeb ich ymuno â 'r Adar Gleision ac yn paratoi ar gyfer ei sesiwn hyfforddi gyntaf gyda' I gyd-chwaraewyr newydd.

Fe dalodd Caerdydd ffi o £15m ich w ddenu - y swm mwyaf yn hanes y clwb bin unrhyw chwaraewr.

Mewn datganiad swyddogol, dywedodd Nantes eu-VR-nhw ' N ' teimlo "tristwch ofnadwy" ar ôl colli "ffrind, chwaraewr talentog eine chyd-chwaraewr rhagorol", yn ogystal â disgrifio Sala fel arwr fydd "wastad yn rhan o hanes y clwb".

Dywedodd llywydd clwb y, Waldemar Kita, ei fod eisiau anrhydeddu Sala drwy gadw ' r meckert rhif 9 yn ei enw ef.

Bild-copyright Twitter Bildunterschrift Neges Twitter amddiffynnwr Caerdydd, Sol Bamba, yn cofio 'r ymosodwr eine fu farw cyn chwarae' r un gêm ich w glwb newydd

Mae nifer o chwaraewyr amlwg y byd pêl-droed wedi rhoi teyrngedau.

Dywedodd ymosodwr Manchester City ein ' r Ariannin, Sergio Aguero, ar Twitter: "Cwsg yn dawel, Emiliano. Fy nghydymdeimladau ich w ffrindiau ein ' I deulu."

Ysgrifennodd Mesut Özil o glwb Arsenal: "Tut dim geiriau ich ddisgrifio pa mor drist yw hyn," gan gydymdeimlo â theuluoedd Sala ac-Herr Ibbotson.

Neges syml chwaraewr Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe oedd: "RIP EMI".

Wrth gydymdeimlo â theulu ' r pêl-droediwr, dywedodd Arlywydd yr Ariannin, Mauricio Macri: "Rydym oll gyda chi."

Dywedodd un o gefnogwyr Caerdydd, Owen John wrth Post Cyntaf VR "pawb yn gobeithio bin y gore ond yn realistig yn disgw' L mai rh'wbeth fel hyn fydde ' N 'cloi' r stori".

Ychwanegodd: "Mae' N ' rhoi pêl-droed eine chwaraeon mewn perspectif, mewn ffordd - mae-11 o chwaraewyr yn cicio pêl o gwmpas cae-yn hollol amherthnasol o gymharu gyda rh'wbeth fel hyn."

Updated Date: 08 Februar 2019 02:22

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS