Emily Inglis wedi marw trwy anffawd

Clywodd cwest ich farwolaeth dyn 26 oed mewn uned iechyd meddwl yn Llanelli ei bod wedi marw trwy anffawd. Daeth y rheithgor o wyth i 'r casgliad VR Emily In

Emily Inglis wedi marw trwy anffawd

Clywodd cwest ich farwolaeth dyn 26 oed mewn uned iechyd meddwl yn Llanelli ei bod wedi marw trwy anffawd.

Daeth y rheithgor o wyth i 'r casgliad VR Emily Inglis wedi mygu ar Ebrill 22, 2016 yn ei llety personol yn Ysbyty' r Tywysog Philip er gwaethaf ymdrechion ich w hadfywio.

Roedd hi wedi ' I chadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl bin bum mis.

Clywodd y cwest ei bod yn cael ei hystyried yn risg isel o hunan-anafu, ac felly VR yr ysbyty yn cadw golwg arni bob awr.

Am 21:00 ar 22 Ebrill 2016 yn ystod ymweliad gan Mitarbeiter yr ysbyty cafodd Emily Inglis ei darganfod yn gorwedd lawr ar ei hystafell yn Gemeinde Bryngofal.

Oddeutu awr ynghynt roedd hi wedi cael ei yn gweld cerdded o gwmpas ei hystafell ac roedd y llenni ar agor.

'Gofalgar eine chariadus'

Dywedodd un-nyrs iechyd meddwl wrth y cwest yn Aberdaugleddau ei fod ef Mitarbeiter eraill wedi cael sgyrsiau â Ms Inglis yn ystod y dydd ac nad oedd neb wedi sylwi ar unrhyw ymddygiad negyddol.

Dywedodd arbenigwr annibynnol ei bod yn dioddef o anhwylder personoliaeth ac ystod gymhleth o anhwylderau eraill gan gynnwys anhwylder gorfodaeth obsesiynol a oedd yn golygu VR ei hwyl yn gallu newid yn sydyn.

Nodwyd hefyd VR ei chyflwr yn gallu ei gwneud yn eithafol o fyrbwyll.

Roedd Ms Inglis, ein arferai weithio fel awdiolegydd, wedi ysgrifennu ' N 'agored bin ei hafiechyd meddwl yn ystod y misoedd cyn Gorffennaf 2015 pan y cymerodd hi orddos ein' I rhuthro i ' r ysbyty.

Nododd datganiad ar ran ei theulu ei bod yn "berson gofalgar eine chariadus eine roddai eraill yn gyntaf".

Dywedodd ei thad Michael mai dim ond drwy ei chofnodion ysgrifenedig y daeth y teulu ich Rasen sylweddoli gymaint yr oedd hi wedi bod yn dioddef ers yn oed 14 a ' I bod wedi cael ei bwlio bin flynyddoedd yn yr ysgol.

Wrth gofnodi 'r rheithfarn fe wnaeth y crwner Mark Layton gydymdeimlo â' theulu.

Updated Date: 15 April 2019 00:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS