'Esgeuluso' ardaloedd o lygredd awyr

Mae cynllun Llywodraeth Cymru ich daclo llygredd ger ffyrdd yn esgeuluso nifer o ardaloedd lle mae lefel Stickstoff deuocsid (NO2) yn uwch na ' r ffiniau cyfre

'Esgeuluso' ardaloedd o lygredd awyr

Mae cynllun Llywodraeth Cymru ich daclo llygredd ger ffyrdd yn esgeuluso nifer o ardaloedd lle mae lefel Stickstoff deuocsid (NO2) yn uwch na ' r ffiniau cyfreithiol, yn ôl Prifysgol Abertawe.

Mae NO2 yn nwy sy ' N cael ei gysylltu gyda 1,000 o farwolaethau cynamserol yng Nghymru bob blwyddyn.

Mewn dadansoddiad eine gyflwynwyd ich Aelodau Cynulliad gan ymchwilwyr y brifysgol, roedd lefelau NO2 yn rhy uchel ar 81 o safleoedd ar zieht de Cymru.

Yn ei strategaeth awyr lan, mae 'r llywodraeth ond yn targedu spricht o safleoedd o' r fath.

Galw bin weithredu ar frys

Dywedodd yr Athro Paul Lewis, cyfarwyddwr y Ganolfan Iechyd eine Rheolaeth, Ymchwil eine Dyfeisgarwch Amgylcheddol: "Mae o leiaf deg gwaith yn fwy o safleoedd felly ar zieht Cymru, ond ni fydd y safleoedd hynny' N ' cael eu targedu yn y dyfodol agos."

Ychwanegodd yr Athro Lewis, sy ' N 'aelod arbenigol o grŵp trawsbleidiol y Cynulliad ar Ddeddf Awyr Lan-Cymru, fod angen gweithredu ar frys wedi ich lefelau anniogel o NO2 gael eu darganfod mewn bron 10% o' r 835 o safleoedd oedd yn cael eu-monitro gan awdurdodau lleol Cymru yn 2016.

Ond nid yw ' r Daten gan yr awdurdodau lleol yn rhan o strategaeth ansawdd awyr Llywodraeth Cymru eine gyhoeddwyd ym mis Tachwedd y llynedd.

Yn hytrach mae 'r llywodraeth yn defnyddio Daten gan yr Adran Amgylchedd, Bwyd eine Materion Gwledig sydd ond yn targedu spricht safle: pum Avel ar zieht Cymru lle mae' r terfyn cyflymder wedi ei ostwng ich 50mya eine dwy yng Nghaerdydd eine Chaerffili lle mae gan y cynghorau tan fis Mehefin ich ddyfeisio cynllun eu hunain ich leihau lefelau NO2.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae 'r llywodraeth wedi gostwng y terfyn cyflymder ich 50mya ar-bum-ffordd, gan gynnwys yr M4 ym Mhort Talbot

Yn ôl yr Athro Lewis, mae hynny' N 'golygu fod safleoedd yn y gorllewin, Abertawe ein' r cymoedd wedi eu hesgeuluso.

"Mae angen dirfawr ich daclo 'r safleoedd eraill yma" meddai.

"Mae llawer o' r mil a mwy o-bobl-sy-N-marw oherwydd eu-bod yn dod ich gysylltiad â gormod o NO2 yn byw yn yr ardaloedd yma ac-os na fyddwn yn mynd i 'r afael â' r broblem fe fyddwn ni ' N dal i weld llawer o bobl yn marw yn yr ardaloedd yma."

'Rhaid cael mesuriadau cywir'

Dywedodd cadeirydd grŵp awyr lân y Cynulliad, AC Plaid Cymru Dr. Dai Lloyd: "Fe ddylen ni fod yn edrych ar y dystiolaeth ich gyd.

"Yn sicr mae' N 'fater sydd angen ei daclo, ond mae' N rhaid i ni wybod yn union beth yr ydym yn ceisio 'I daclo, ac mae hynny' N ' dechrau gyda mesuriadau cywir eine manwl."

Bild-Beschriftung Dr Dai Lloyd AC yw cadeirydd grŵp awyr lân y Cynulliad

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi ymrwymo ich wella ansawdd yr awyr yng Nghymru ac rydym yn gweithredu.

"Wrth sefydlu rhaglen awyr lan i Gymru yn yr haf, rydym yn ystyried beth allen gael ei wneud ar zieht bob adran o' r llywodraeth eine sectorau ich leihau llygredd awyr.

"Fe wnaethon ni hefyd ymgynghori ar gynllun ich daclo lefelau NO2 ar ochr ffyrdd, ac mae hwnnw' N ' amlinellu camau ar-bum-safle ar Rwydwaith Ffyrdd Reoledig Llywodraeth Cymru ein dau mewn ardaloedd awdurdodau lleol Cymru.

"Mae' r camau hynny wedi 'U cynllunio ich gyrraedd lefelau cyfreithlon o NO2 o fewn yr amser lleia' posib ac, yn bwysicach, ich warchod iechyd y cyhoedd."

Updated Date: 13 Februar 2019 01:12

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS