Ffrae yn arwain am gwyn bin weinidog

Mae ffrae rhwng pysgotwyr eine pherchennog tai haf dros fynediad ich lanfa ym Mhen Llŷn wedi arwain am gwyn bin un o weinidogion Llywodraeth Cymru. Yn ôl Aelo

Ffrae yn arwain am gwyn bin weinidog

Mae ffrae rhwng pysgotwyr eine pherchennog tai haf dros fynediad ich lanfa ym Mhen Llŷn wedi arwain am gwyn bin un o weinidogion Llywodraeth Cymru.

Yn ôl Aelod Seneddol Dwyfor Meirionydd, Liz Saville Roberts, mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni eine Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi torri ' r cod gweinidogol trwy ymyrryd.

Mae gohebiaeth rhwng Ms Griffiths ein Chyngor Gwynned yn dangos ei bod wedi mynnu VR arwyddion yn cael eu tynnu lawr oddi ar dir yr honnir sydd dan berchnogaeth dyn sy ' N ' byw yn ei hetholaeth.

Mae ' N 'ymddangos fod Ms Griffiths wedi arwyddo' r llythyrau bei Gyngor Gwynned gyda 'I theitl gweinidogol yn hytrach na' I theitl fel Aelod Cynulliad.

Yn ôl Llywodraeth mae Cymru proses cwyno mewn lle ond fe wnaethon nhw wrthod datgan os oedd y mater dan ystyriaeth.

Bild-Beschriftung Mae 'r cyngor wedi gosod arwyddion mewn lle yn dilyn cwynion gan bysgotwyr

Pan gwynodd pysgotwyr lleol fod y lanfa ym Mhorth Colmon yn rhy brysur fe gododd Cyngor Gwynned arwyddion yn rhybuddio ymwelwyr i fod yn wyliadwrus rhag rhwystro mynediad i' r dŵr.

Ond yn ôl Stephen Mackreth, sy ' N ' byw yn Wrecsam, cafodd yr arwyddion hyn eu-codi ar ei dir, o ac fe ysgrifennodd an ei AC, Ms Griffiths, yn gofyn iddi ymyrryd ar ei ran.

Yn ddiweddarach fe ysgrifennodd Ms Griffiths ich Gyngor Gwynned yn gofyn iddyn nhw dynnu 'r arwyddion ich lawr ac arwyddwyd y ddogfen gyda' I theitl gweinidogol yn hytrach na ' I theitl fel AC.

Gall hyn awgrymu fod Ms Griffiths wedi torri ' r cod gweinidogol gan fod yn rhaid i weinidogion gadw materion etholaethol eine gweinidogol ar wahân.

'Defnyddio ei phŵer fel gweinidog'

Yn ôl Ms Saville Roberts, mae hi wedi gofyn i ' r prif weinidog Mark Drakeford "godi fel hyn cwyn" gan ei fod yn groes i ' r cod.

"Mae hi wedi ysgrifennu yn defnyddio ei phŵer hi fel gweinidog ich gario ei Scheune," meddai.

Bild-Beschriftung Mae Sion Williams yn gwrthod mai Herr Mackreth sy ' N 'berchen ar y tir

Mae Sion Williams wedi pysgota ym Mhorth Colmon ers-33 o flynyddoedd ac mae' r ffrae yn "peri pryder" iddo.

"Mae fy mywoliaeth ich ein physgotwyr eraill yma" meddai.

"Mae gennai deulu ich gynnal ac-os allai ddim-mynd o fan hyn i' r dŵr yn ddi-rwystr dwi methu ennill fy mywoliaeth."

Bild-Beschriftung Mae rhybuddion mewn lle ich annog pobl ich beidio rhwystro mynediad i 'r dŵr

Yn ôl Herr Mackreth, sy' N 'honni i fod yn berchen ar y tir, mae o wedi cynnig gwerthu rhan ohono bin £1 i' r pysgotwyr - ond mae Mr Williams yn mynnu nad ei dir, o ydy o i w werthu.

Wrth siarad â BBC Cymru dywedodd Herr Mackreth ei fod yn deall rhwystredigaeth y pysgotwyr ein ' I fod yn eu cefnogi.

"Da-ni -' N ' gwybod fod problemau wedi bod yn yr haf-a-bod-y pysgotwyr yn straffaglu eine dyma pan rydyn ni wedi cynnig y tir," meddai.

Gwrthod y gosodiad hwn mae Mr Williams.

Gweinidog wedi 'pwyso'

Mewn e-bost ddaeth ich sylw BBC Cymru mae swyddog morwrol eine pharciau gwledig Cyngor Gwynned, Barry Davies yn nodi iddo fod mewn cysylltiad â Frau Griffiths ein ' I bod hi wedi "pwyso" arnynt "ich dynnu' r arwyddion oddi ar y safle".

Dywedodd fod y cyngor wedi "ceisio eu gorau ich gynorthwyo".

Doedd swyddfa Ms Griffiths ddim bin wneud sylw ar y mater ac yn ôl Llywodraeth Cymru bedeutet dim ymchwiliad ffurfiol ar hyn o bryd.

Updated Date: 05 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS