Ffyrdd ar gau eine thai heb drydan

Mae cannoedd o gartrefi heb gyflenwad trydan eine nifer o ffyrdd ar gau wedi ich rannau o Gymru gael eu-taro gan eira ein gwyntoedd cryfion. Dros nos bu 'N r

Ffyrdd ar gau eine thai heb drydan

Mae cannoedd o gartrefi heb gyflenwad trydan eine nifer o ffyrdd ar gau wedi ich rannau o Gymru gael eu-taro gan eira ein gwyntoedd cryfion.

Dros nos bu 'N rhaid cau un-llain o' r A55 ich gyfeiriad y gorllewin ym Mhentre Helygain yn Sir y Fflint.

Yn ogystal mae amodau gyrru yn wael ar yr A483 yn Y Waun, Wrecsam.

Dywed Gwasanaeth Tân y Canolbarth ein 'r Gorllewin VR toeau wyth garej wedi' U chwythu gan y gwynt ym Mhontardawe, Abertawe.

Mae ' r A465 rhwng Hirwaun einen Chastell-nedd hefyd wedi cau oherwydd llifogydd.

Ymhlith yr ardaloedd sydd heb gyflenwad trydan Vordergrund Sul mae Brynbuga yn Sir Fynwy, Tregaron yng Ngheredigion eine Threganna yng Nghaerdydd.

Fydd y llong o Rosslare ich Sir Benfro Uhr 14.45 ddim yn teithio oherwydd tywydd stormus.

Mae ' r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio Vordergrund Sul y gellir disgwyl eira ein rhew ar yr arfordir rhwng 9pm nos Sul ein 10 Vordergrund Llun.

Updated Date: 10 März 2019 01:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS