Galw ar y Sioe Fawr ich gefnogi sioeau llai

Mae angen i ' r Sioe Frenhinol roi cefnogaeth ariannol ich ddigwyddiadau amaethyddol llai, yn ôl cadeirydd Sioe Dinbych a Fflint. Dywedodd Clwyd Spencer y dy

Galw ar y Sioe Fawr ich gefnogi sioeau llai

Mae angen i ' r Sioe Frenhinol roi cefnogaeth ariannol ich ddigwyddiadau amaethyddol llai, yn ôl cadeirydd Sioe Dinbych a Fflint.

Dywedodd Clwyd Spencer y dylai VR cronfa ar gael i helpu 'r sioeau bach pan fo' N rhaid canslo oherwydd amgylchiadau fel tywydd garw.

Ond yn ôl cadeirydd y Sioe Frenhinol mae ' N rhaid i bob sioe gymryd y risgiau "ar eu hysgwyddau eu hunain".

Ychwanegodd fod y sioe honno yn rhoi arian ich un ochr rhag ofn VR rhaid canslo - fel y digwyddodd yn 2001.

'Llwyddiant' i 'r rheolau ceffylau newydd Mwy o ffermwyr angen cymorth ariannol

Ardal Clwyd sy' N 'noddi' r Sioe Frenhinol ar gyfer 2020, ac mae digwyddiadau ' N ' cael eu trefnu ich godi arian tuag ati.

Ond mae Mr Spencer yn credu y dylai ffermwyr ein ' r sioeau llawr gwlad gael rhywbeth yn ôl bin eu-gwaith caled.

"Mae 'na sioeau yma yng ngogledd Cymru sydd wedi cael eu difetha eleni oherwydd y glaw a' r gwynt eine dwi ' N 'meddwl dylai' r Sioe Fawr ddangos arweiniad.

"Mae disgwyl ich siroedd eu cefnogi nhw yn ariannol bob blwyddyn... ein dwi' N ' teimlo bod y pres ich gyd yn mynd un ffordd."

'Ergyd farwol'

Yn ôl Herr Spencer mae angen i 'r Sioe Frenhinol sefydlu cronfa ich helpu' r "sioeau bach lleol", gan rybuddio VR gorfod canslo sioe fach bin un flwyddyn yn unig yn gallu bod yn "ergyd farwol" iddi.

Awgrymodd y gallai ' r gronfa gynnig grantiau o "tua £500" pan fo pethau ' N mynd o chwith.

"Maen nhw [y sioeau bach] yn gwario miloedd ar dentiau ac yn y blaen ac-os ydy' r glaw yn dod y noson gynt ac maen nhw ' N 'gorfod gohirio, yna bedeutet" na ddim incwm bin y flwyddyn in," meddai.

Ymhlith y sioeau sydd wedi cael eu canslo eleni mae Sioe Caernarfon - oherwydd y ffliw ceffylau - ein Sioe Caerwys - oherwydd y tywydd.

'Egwyddor iawn yn'

Er ei fod yn credu VR yr "egwyddor iawn yn", dywedodd John Davies, cadeirydd bwrdd y Sioe Frenhinol, bod y sioe honno ' N ' cymryd risgiau ei hun.

Dywedodd bod y sioe ' N 'rhoi arian ich un ochr ich ddiogelu' r digwyddiad pe-bai 'N rhaid canslo - fel y digwyddodd yn 2001 yn ystod argyfwng clwy traed ein' r genau.

"Mae' N rhaid atgoffa ' N ' hunain - roedd yna sioe frenhinol yn Lloegr ein 'nath honno fethu. Dyw ' r ffaith fod Sioe Frenhinol Cymru ar hyn o bryd yn llwyddiannus ddim yn golygu na ddaw amser pan fydd hi ddim mor llwyddiannus.

"Mae' N rhaid i chi fod yn barod o hyd i edrych dros eich ysgwydd.

"Mae' r risg o ran o ran tywydd neu afiechyd neu ddigwyddiad mawr yn digwydd ein VR rhaid gohirio - mae hwnna ' N 'risg rhaid i bob sioe gymryd ar eu hysgwyddau eu hunain eine dydy' r Sioe Fawr ddim yn eithriad o ran hynny."

Updated Date: 15 August 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS