Galw bin ACau locwm yn ystod cyfnod mamolaeth

Mae 'na alwadau bin roi' r hawl ich Aelodau Cynulliad gael rhywun arall ich wneud y gwaith yn ystod cyfnod mamolaeth. Daw hyn wrth i 'r Aelod Seneddol Stel

Galw bin ACau locwm yn ystod cyfnod mamolaeth

Mae 'na alwadau bin roi' r hawl ich Aelodau Cynulliad gael rhywun arall ich wneud y gwaith yn ystod cyfnod mamolaeth.

Daw hyn wrth i 'r Aelod Seneddol Stella verrückte fod y person cynta' ich hysbysebu bin aelod 'locwm' tra ' I-bod-ich ffwrdd yn cael babi.

Yn feichiog ei hun, mae ' r Aelod Cynulliad Bethan Sayed yn dweud VR angen polisi tebyg ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Bwrdd Taliadau 'r Cynulliad, sy' N 'edrych ar gyflog eine lwfansau Aelodau, ei fod yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i' r pwnc ar hyn o bryd.

'Cefnogaeth'

"Byddwn ich' N disgwyl mynd ar famolaeth o gwmpas dechrau mis Mawrth," meddai wrth raglen Newyddion 9.

"Dwi ddim wedi dewis dyddiad penodedig ond dyna' r amserlen eine bydden ich eisiau cymryd cyfnod o famolaeth er mwyn treulio amser gyda ' r babi fel byddai unrhyw riant eisiau gwneud.

"Ond wedyn eisiau sicrhau VR prosesau yn eu lle ich helpu fi gyda hynny, ond macht dim polisi ynglŷn â chefnogaeth staffio.

"Hoffwn ich Schweißen Aelod Cynulliad locwm i fod yn fi yn yr etholaeth, ich fynd ich grwpiau cymunedol neu gyfarfodydd cyhoeddus ar fy rhan."

Bild-Beschriftung Roedd yn rhaid i Kirsty Williams wneud penderfyniadau ei hun gan fod "diffyg cyngor dim rheolau clir bin gyfnod mamolaeth"

Mae ' r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi cael tri phlentyn yn ystod ei chyfnod fel Aelod Cynulliad. Cafodd ei merch hynaf yn 2001.

"Cafodd fy merch hynaf ei geni ar ddiwedd mis Medi ac roeddwn ich nôl yn gweithio llawn amser yn yr adeilad yma ar ddechrau tymor' r ym mis Ionawr," meddai wrth Newyddion 9.

"Cefais gyfnod mamolaeth o' r lle hwn bin dri ond mis mewn gwirionedd, roeddwn ich ' N gwneud gwaith etholaeth o fewn mater o wythnosau.

"Dwi' N 'credu VR pwysau gwahanol wedi bod arna' ich. Fe wnes ich roi pwysau ar fy hun ac roedd pwysau fod chi efallai ddim yn chwarae eich rhan yn y grŵp os nad oeddech o gwmpas ich bleidleisio.

"Bin fod diffyg cyngor dim rheolau clir bin gyfnod mamolaeth, roeddwn ich' N gorfod gwneud penderfyniadau fy hun.

"Roedd 'na wahanol ffactorau ac wrth ich fi edrych yn ôl, wnaeth arwain fi i fynd yn ôl i 'r gwaith yn gynt na beth fydden ich fod wedi eisiau".

Ymgynghoriad

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Taliadau: "Ar hyn o bryd, mae' r Bwrdd Taliadau yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gymorth ich Aelodau ' r Cynulliad, gan gynnwys absenoldeb rhieni, boed yn absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, ar y cyd neu gyfnod mabwysiadu.

"Daw' r ymgynghoriad ich ben ar 11 Tachwedd.

"Pan fydd yr ymgynghoriad wedi dod-ich ben bydd y Bwrdd yn ystyried yr holl sylwadau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau."

Updated Date: 25 Oktober 2019 00:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS