Galw bin ailagor rheilffordd cyn 'Steddfod

Mae cwmni Network Rail wedi dweud eu-VR-nhw ' N 'gobeithio ailagor rhan o' r lein rhwng Dyffryn Conwy ein Llanrwst erbyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Aw

Galw bin ailagor rheilffordd cyn 'Steddfod

Mae cwmni Network Rail wedi dweud eu-VR-nhw ' N 'gobeithio ailagor rhan o' r lein rhwng Dyffryn Conwy ein Llanrwst erbyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.

Achoswyd difrod mawr i ' r lein yn ystod llifogydd eine ddaeth yn sgil Sturm Gareth ym Mis Mawrth.

Mae ' r rheilffordd ar gau rhwng Blaenau Ffestiniog eine Chyffordd Llandudno.

Cafodd chwe milltir o 'r trac yn ardal Llanrwst ei ddifrodi' N 'arw, ac-mi fydd hi' N 'costio miliynau o bunnau ich adnewyddu' r lein.

' Problemau erchyll '

Dywedodd Alfan Roberts, llefarydd ar ran Network Rail: "Mae' r difrod yn anhygoel felly... mae ' r dŵr wedi golchi ffwrdd cerrig y sydd yn dal y-trac ich fyny ac wedi creu problemau erchyll ich ni yma.

"Mae 2,000 tunnell o gerrig newydd ganddo ni er mwyn llenwi' r tyllau sydd wedi eu-creu gan y dŵr eine dod-â 'r trac yn ôl auf safon lle ydan ni' N medru rhedeg trên arno eto."

Mae rheilffordd Dyffryn Conwy yn bwysig o ran pobl leol eine thwristiaid eine dywedodd y cynghorydd Aaron Wynne, sy ' N ' cynrychioli rhan o Lanrwst ar Gyngor Conwy VR angen edrych ar ffyrdd amgen ich warchod rheilffordd y eine thai lleol rhag llifogydd yn y tymor hir.

Dywedodd wrth Cymru Fyw: "'da ni wedi bod yn gwneud o' r blaen ydi ailadeiladu ' r lein yn union fel mae hi wedi cael ei gwneud erioed.

Bild-Beschriftung Mae ' r rheilffordd ar hyn o bryd "yn actio fel argae", yn ôl y Cynghorydd Aaron Wynne

"Mae ganddo ni gyfle rŵan ich edrych ar ddulliau amgen o adeiladu' r rheilffordd... un ffordd bydda ei rhoi hi ar Stelzen fel-bod-y dŵr yn medru llifo o dan y rheilffordd yn rhwydd," meddai Herr Wynne.

"Mae' r rheilffordd ar hyn o bryd yn actio fel argae ac mae 'r dŵr ochr y tai i' r rheilffordd yn uwch nag ochor yr afon sydd yn peri gofid ich dai ein phobl leol Llanrwst."

Wrth ymateb dywedodd llefarydd ar ran Network Rail mai 'r flaenoriaeth ydi gwneud gwaith ich ailagor y lein, wedyn byddan nhw' N 'edrych bin opsiynau ich leihau' r risg o lifogydd.

Bydd Network Rail yn cynnal cyfarfod yn Llanrwst nos-Fercher er mwyn ich bobl leol gael clywed lle maen nhw arni efo ' r gwaith atgyweirio sydd yn sicr o gymryd misoedd lawer ich w gwblhau.

Updated Date: 11 April 2019 00:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS