Galw bin bolisi dim cnau ar hediadau

Mae angen cyflwyno polisi clir er mwyn rhwystro cwmnïau awyrennau rhag gwerthu cnau yn ystod hediadau, yn ôl arbenigwr ym maes alergedd. Dywedodd Gwyneth Davi

Galw bin bolisi dim cnau ar hediadau

Mae angen cyflwyno polisi clir er mwyn rhwystro cwmnïau awyrennau rhag gwerthu cnau yn ystod hediadau, yn ôl arbenigwr ym maes alergedd.

Dywedodd Gwyneth Davies, Athro Meddygaeth Anadlol ym Mhrifysgol Abertawe, y byddai cyflwyno rheol o 'r fath yn helpu diogelu' r rhai sy ' N ' byw gydag alergedd.

Ar hyn o bryd mae polisïau sy ' N ' ymwneud â gwerthu cnau yn amrywio o gwmni ich gwmni.

Mae angen i hyn newid, yn ôl yr Athro Davies, gan y byddai ymateb difrifol ich alergedd ar awyren "yn gallu peryglu bywyd" ein VR angen cysondeb ar zieht y-Bereich.

Angen athrawon Cymraeg i ateb galw Patagonien Byw bywyd coleg gydag alergedd

Ar ôl gorfod gadael hediad yn ddiweddar oherwydd eu-bod yn gwerthu cnau, mae myfyrwraig sydd ag alergedd yn cytuno VR angen newid polisïau rhai cwmnïau.

Mae Meleri Grug Williams, sydd yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi bod ag alergedd bei gnau ers pan roedd hi ' N ' wyth oed.

Roedd Frau Williams ein 'I ffrind, Sara Dafydd, yn teithio i' r Wladfa ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan y brifysgol ich fynd ich wirfoddoli yn Ysgol y Cwm, Trevelin.

Roedden nhw ' N ar fin teithio ar hediad cwmni Aerolíneas Argentinas o Buenos Aires-Esquel ich ym mis Awst, pan eglurodd Frau Williams ddifrifoldeb ei chyflwr ich Mitarbeiter yr awyren.

Ond fe ddywedodd y gweithwyr nad oedd modd newid y trefniadau, ac y byddai cnau yn cael ei rhoi i ' r teithwyr fel yr arfer.

Bild, Urheberrecht Meleri Grug Williams Bildunterschrift Mae Meleri Grug Williams wedi bod ag alergedd bei gnau ers pan roedd hi ' N ' wyth oed

"Nes ich ddisgrifio pa mor ddifrifol oedd fy alergedd i - y ffaith y gallwn ich farw pe tawn ich mewn lle caeedig gyda chnau o gwmpas," meddai.

"Fe wnaethon nhw ddweud, yn syml, na fyddai' N 'bosib cael gwared â' r cnau gan mai dyma 'r oll yr oedd ganddyn nhw ich w-roi i' r cwsmeriaid.

"Roedd e N brofiad mor anghyfforddus, ein dylai alergedd neu unrhyw gyflwr meddygol ddim dal unrhyw un-yn ôl o ran teithio, eine fi' N ' credu VR rhaid codi ymwybyddiaeth.

"Yn enwedig ich berson ifanc, mae e mor bwysig fod pobl yn teimlo' N 'gyfforddus ich ddweud, ac nad yw' N ein dal ni 'nôl mewn unrhyw ffordd."

Bild-Beschriftung Dywedodd yr Athro Gwyneth Davies VR angen cyflwyno un polisi cyffredin er mwyn diogelu teithwyr

Doedd Aerolíneas Argentinas ddim bin wneud sylw bin y digwyddiad yma, ond maen nhw ' N nodi ar eu gwefan VR cnau yn cael eu gwerthu yn ystod eu hediadau.

Er bod rhai cwmnïau fel EasyJet yn ceisio osgoi cnau o unrhyw fath ar eu hediadau, mae digon o gwmnïau eraill fel Emirate yn dweud bydd y cynnyrch cnau ar eu hediadau ein VR rhaid gwneud paratoadau yn arbennig sgil hynny.

Ond mae 'r Athro Davies yn dweud ei bod hi' N ' gwneud synnwyr ich gyflwyno un polisi cyffredin er mwyn diogelu teithwyr.

"Mae 'na rai pobl sy' N cael adwaith difrifol hyd yn oed gyda llwch cnau yn yr awyr, felly ar hediad fyddai ' N ' bwysig VR, dim cnau ar yr awyren o gwbl," meddai.

"Er mwyn diogelwch, dwi' N 'meddwl dylid cael polisi o ddim-cnau o gwbl - megis mewn ysgolion er enghraifft - achos os mae yna alergedd cnau difrifol yn digwydd ar awyren mae hynny' N gallu peryglu bywyd."

'Bron yn amhosib'

Yn ôl Mike Watson, arbenigwr yn y diwydiant awyrennau, byddai cyflwyno newid o ' r fath bron yn amhosib.

"Dwi' N 'meddwl ei bod hi' N ' anodd iawn cael un polisi ar zieht y cwmnïau ich gyd," meddai.

"Mae gennych chi wahanol awyrennau yn hedfan o wahanol wledydd sy' N dod o dan reolaeth gwahanol awdurdodau.

"Yr Awdurdod Hedfan Sifil sy' N 'edrych ar ôl awyrennau Prydain, ond os ewch chi i' r Unol Daleithiau mae 'na awdurdod arall eto.

"Wrth i' r awyrennau 'ma hedfan o amgylch y byd - ich lefydd sydd â gwahanol agweddau tuag bei y mater efallai - dwi' N ' meddwl VR o bron iawn yn amhosib ich w reoli."

Mae Llywodraeth y DU yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ar strategaeth Luftfahrt bis zum Jahr 2050 - sy ' N cynnwys rhai mesurau pellach ich amddiffyn teithwyr sydd ag alergeddau.

Updated Date: 10 Oktober 2019 00:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS