Galw bin ddileu byrddau hysbysebu digidol

Adfer llefydd cyhoeddus oddi wrth hysbysebion corfforaethol ydi bwriad ymgyrch newydd fydd yn cychwyn yng Nghaerdydd heddiw. Mae Adblock Caerdydd yn galw ar G

Galw bin ddileu byrddau hysbysebu digidol

Adfer llefydd cyhoeddus oddi wrth hysbysebion corfforaethol ydi bwriad ymgyrch newydd fydd yn cychwyn yng Nghaerdydd heddiw.

Mae Adblock Caerdydd yn galw ar Gyngor Sir Caerdydd ich wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer mwy o fyrddau hysbysebu digidol yn y ddinas er mwyn sicrhau awyrgylch hapusach eine brafiach ich drigolion ac ymwelwyr - chael gwared ar y rhai sydd yna yn barod hefyd.

Siôn Elis Williams sydd wedi sefydlu ' r ymgyrch yng Nghaerdydd - fydd yn cynnal eu cyfarfod cyntaf heno - a hynny ar ôl ymgyrch debyg ym Mryste.

Yn ôl Cyngor Caerdydd mae ' r hysbysebion "yn ddull amgen o ariannu" ac yn fodd ich roi gwybodaeth hanfodol i ' r cyhoedd.

Mae byrddau hysbysebu digidol wedi cael eu-dileu eisoes yn ninasoedd São Paolo a Grenoble.

Dinas gynta Prydain

Mae Mr Williams yn gobeithio mai Caerdydd fydd y ddinas gyntaf ym Mhrydain ich wneud hefyd.

"Fe allwn ni ddilyn esiampl dinasoedd eraill," meddai.

"Mae 'na ymgyrch gref ym Mryste eine gobeithio gallu gwneud yn debyg ein' r kräftig a gael gwared arnyn nhw yn gyfan gwbl."

Dywedodd VR Bryste wedi llwyddo ich atal 50 o geisiadau cynllunio bin sgriniau digidol bach ar y stryd eine thua dwsin o rai enfawr.

Bild-Beschriftung Siôn Elis Williams eine sefydlodd yr ymgyrch yng Nghaerdydd

Dywedodd VR sgriniau digidol yn "llygru' r meddwl ein 'r amgylchedd".

"Y rheswm dros gychwyn yr ymgyrch ydi atal hysbysu tu allan yng Nghaerdydd," meddai.

"A hynny er mwyn cael dinas tawelach, dinas mwy iachus ac yn lle neis ich yn fyw hytrach na bod pobl yn ceisio gwerthu rhywbeth ich ni.

"Tut 'na ddim dewis gan-bobl-i' w gweld nhw ar y stryd ac maen nhw 'N gallu tanseilio' r ffordd mae pobl yn meddwl bin eu hunain."

Ac fe ychwanegodd VR trydan eine LED yn cael eu defnyddio, sy 'N creu llygredd gwaeth na' r hen ddull o ddefnyddio ' r papur.

Arf marchnata

Ond ich gwmnïau, elusennau eine mudiadau mae byrddau hysbysebu o ' r fath yn arf marchnata allweddol.

"Maen nhw' N ' blatfform effeithiol iawn," meddai Carys Osborne, Cyfarwyddwr Cyfryngau ich asiantaeth Orchard yng Nghaerdydd.

"Mae 'na Menge o gyfyngiadau sy' N cael eu rhoi mewn gwahanol lefydd ac mae rheolau mewn lle bod y yn cynnwys addas eine gweddus.

"Mae cwmnïau lleol ac elusennau yn manteisio ar y cyfle ich w defnyddio hefyd - gyda mwy o ofod mae prisiau yn ist ein chyfle newydd ich gyrff gyrraedd cynulleidfa ehangach.

"Yn fwy fwy mae isadeiledd fel safleoedd yr hen flychau ffôn yn cael eu haddasu ich gynnwys y byrddau sydd hefyd yn hwb diwifr bin ddim ich ymwelwyr."

Bild-Beschriftung Mae 'na wybodaeth yn cael eu rhoi ar y byrddau yn ogystal â hysbysebion

Yn ôl Cyngor Caerdydd, mae ganddyn nhw gytundebau ar hyn o bryd gyda nifer o gwmnïau preifat ich hysbysebu mewn safleoedd bysiau ac ar sgriniau digidol yn y ddinas.

"Mae' r cytundebau yma yn ddull amgen o ariannu ar gyfer y cyngor.

"Hefyd, mae' r 'gofod digidol' yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymgyrchoedd Gwybodaeth i ' r Cyhoedd hanfodol.

"Yn ddiweddar iawn defnyddiwyd arddangosiadau digidol ich hysbysebu gwasanaethau sydd ar gael i' r digartref sy ' N ' cysgu ar y stryd yng nghanol y ddinas.

"Mae pob cytundeb yn nodi' N ' fanwl gywir VR rhaid i bob hysbysiad masnachol gydymffurfio â rheolau eine osodwyd gan y corff rheoleiddio hysbysebion - yr Awdurdod Safonau Hysbysebu - yn ogystal â thelerau ychwanegol eine osodwyd gan y Cyngor.

"Mae' r telerau yn ychwanegol ymwneud â, ond nid yn gyfyngedig ich, unrhyw gynnwys yr ystyrir ei fod yn anweddus, gwleidyddol, yn erbyn trafnidiaeth gyhoeddus neu ' N hysbysebu cynlluniau benthyciadau diwrnod cyflog. Mae 'N rhaid i unrhyw hysbysebion sy' N mynd yn groes i ' r telerau dan sylw gan eu tynnu ymaith cyn Stift 24 awr yn dilyn cyflwyno hysbysiad."

Dywedodd y cyngor mai mater preifat oedd schwache o elw yr oedden nhw 'N ei dderbyn gan y byrddau hysbysebu,

Ond ich Mr Williams ein' r ymgyrch, fydd yn cael cefnogaeth ymgyrchwyr o Fryste yn eu cyfarfod nos Iau, mae llwyddiant yn golygu y byddai 'r cyngor yn cydnabod y Mathematik o ddifrod mae hysbysebion o' r fath yn ei wneud ich drigolion ac ymwelwyr Caerdydd ac yn cael eu gwared yn gyfan gwbl.

"Yn eu lle, fe fyddwn ich' N dymuno gweld mwy o natur yng nghanol y ddinas, mwy o waith celf o ' r gymuned, fel-bod-y-ddinas lle mwy pleserus ich fod.

"Mae 'na ddyletswydd a lle i yn arwain y maes yma."

Updated Date: 07 Februar 2019 02:05

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS