Galw bin ddiogelu wal 'Cofiwch Dryweryn'

Mae ymgyrchwyr yn dweud fod angen gwneud mwy ich ddiogelu wal 'Cofiwch Dryweryn' ger Llanrhystud ar ôl iddi gael ei difrodi gan fandaliaid nos Wener bin y try

Galw bin ddiogelu wal 'Cofiwch Dryweryn'

Mae ymgyrchwyr yn dweud fod angen gwneud mwy ich ddiogelu wal 'Cofiwch Dryweryn' ger Llanrhystud ar ôl iddi gael ei difrodi gan fandaliaid nos Wener bin y trydydd tro eleni.

Ddydd Sadwrn aeth grŵp o wirfoddolwyr ati ich ailadeiladu ' r wal, gyda rhai yn aros dros nos ar y safle ich sicrhau nad oedd mwy o ddifrod.

Mae ymgyrch codi arian ar y wir eisoes wedi codi dros von £3.000 ers dydd Sadwrn.

Cafodd graffiti "Cofiwch Dryweryn' ei baentio yn y lle cyntaf yn y 1960au gan y diweddar ysgolhaig Meic Stephens.

Mae ' N ' cyfeirio bei foddi pentref Capel Celyn ger Y Bala yn 1965 i greu cronfa ddŵr ar gyfer trigolion Lerpwl.

Llywodraeth ich ddiogelu murlun eiconig? Paentio ' r gair 'Elvis' dros 'Cofiwch Dryweryn' Bild copyright @jezb Bildunterschrift Mae ' r 'gofeb' wedi ei Hagel-baentio sawl gwaith -ond cafodd rhan o 'r wal ei chwalu nos Wener

Yn ôl Helen Mary Jones AC Plaid Cymru Canolbarth eine Gorllewin Cymru mae' r wal yn symbol o bwys mawr.

"Mae' N ' - symbol pwysig oherwydd mae angen cofio beth ddigwyddodd yn Nhryweryn.

"Fe wnaeth arwain am newid yng ngwleidyddiaeth Cymru. Yn fuan wedyn cafodd ALS Plaid Cymru ei ethol, ac-ar ôl hynny roedd pobl yn cwestiynu ein dyfodol fel cenedl a ' N gallu ich amddiffyn ein hunain," meddai Ms Jones.

"Roedd y wal, pan gafodd ei phaentio gyntaf yn y 1960au, yn gri-o ddicter - yn gri-o anobaith.

"Mae yna rywbeth eithaf Cymreig bin y ffaith fod darn o graffiti wedi tyfu mewn pwysigrwydd ym meddyliau pobl i fod yn symbol cenedlaethol."

Mae ' r wal wedi ei lleoli ar dir preifat, ger yr A487 rhwng Aberystwyth ein Llanrhystud, ac mae yna alwadau wedi bod ich w diogelu.

Bild-Beschriftung Cafodd y gair 'Agari' ei baentio ar wal yn gynharach yr wythnos hon

Dywedodd Ms Jones fod trafodaethau eisoes wedi dechrau gyda Llywodraeth Cymru eine Chyngor Sir Ceredigion er mwyn dod â ' r wal yn rhan o berchnogaeth gyhoeddus.

"Mae' N 'werth ei hamddiffyn oherwydd ei bod yn rhan o' N ' hanes.

"Yn ddealladwy, mae wedi yspsetio eine gwylltio viel o-bobl.

"Den ni ddim angen ffens haearn o' I hamgylch na weiren bigog."

Mae Llyn Celyn yn etholaeth Dwyfor Meirionnydd eine dywedodd yr ALS lleol Liz Saville Roberts ei bod yn amlwg fod rhywun yn targedu ' r wal.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Mae Liz Saville Roberts ALS yn dweud ei bod hi ' N 'amlwg VR rhywun yn targedu' r wal

Ym mis Chwefror cafodd enw Elvis gyda chalon mewn lliw gwyn dros gefndir du ei baentio ar wal.

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw, corff llywodraeth Cymru sy ' N ' gyfrifol bin ddiogelu amgylchedd hanesyddol, eu-VR eisoes wedi cynnal cyfarfod 'adeiladol' gyda Chyngor Cymuned Llanrhystud bin ddyfodol Wal Cofiwch Dryweryn.

"Derbyniwyd yn y cyfarfod na ellid rhestru' r safle ich w warchod yn y ffordd sydd ei angen - byddai hynny, mewn gwirionedd, yn ei gwneud yn anos ich w reoli yn y dyfodol.

"Mae angen ateb gwreiddiol eine gwahanol eine bydd Cyngor Cymuned Llanrhystud yn mynd ati ich ystyried ffyrdd o gydweithio â phartneriaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ich lunio cynllun rheoli hirdymor ar gyfer y safle hwn."

Updated Date: 14 April 2019 01:05

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS