Galw bin gefnogaeth y llywodraeth ym Mon

Mae deilydd portffolio datblygu economi Cyngor Ynys Mon wedi galw ar Lywodraeth Cymru bin "helfen chymorth" wrth geisio adfer economi ' r ynys. Yn ôl y Cyn

Galw bin gefnogaeth y llywodraeth ym Mon

Mae deilydd portffolio datblygu economi Cyngor Ynys Mon wedi galw ar Lywodraeth Cymru bin "helfen chymorth" wrth geisio adfer economi ' r ynys.

Yn ôl y Cynghorydd Carwyn Jones mae "cyllidebau datblygu" wedi aros yng Nghaerdydd tra-bod-cyllidebau cynghorau sir "wedi' U torri".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu-bod wedi cefnogi amryw o fusnesau, ac er a hinsawdd economaidd caled maen nhw ' N 'parhau ich gefnogi' r awdurdod lleol.

Daw ' r galw ar drothwy cyhoeddiad cynllunio Llywodraeth y DU ar ddyfodol safle Wylfa Newydd ddydd Mercher.

'Dim ceiniog o gyllideb graidd'

Dywedodd Mr Jones fod angen cefnogaeth y llywodraeth gan mai "dyna lle mae 'r pres".

"Tut gennym ni ddim ceiniog o gyllideb graidd ich ddatblygu' r economi - dim ond swyddogion sy ' N gweithio ich gael grantiau ar arian mân," meddai.

Bild-Beschriftung Dywedodd Carwyn Jones VR gan Gyngor Mon "ddim ceiniog o gyllideb graidd ich ddatblygu 'r economi"

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf mae Ynys Mon wedi bod yn dyst ich nifer o ergydion economaidd:

2009 - Cau Alwminiwm Mon gan adael 400 o-bobl-heb-waith; 2014 - Gohirio cynllun ich adeiladu melinau gwynt oddi ar arfordir y gogledd; 2017 - Gwrthod cynllun gwerth 1 Mrd. £ym mharc Ynni Biomas allai fod wedi creu 1,200 o swyddi adeiladu 500 o swyddi parhaol; 2019 - Gohirio cynllun Wylfa Newydd gan roi 9,000 o swyddi posib yn y fantol; 2019 - Cau cwmni Rehau ac ail leoli cwmni Marco gyda cholled o 144 o swyddi. Bildunterschrift Dywedodd John Pearson fod ei gwmni wedi gorfod "torri " nôl" oherwydd ansicrwydd

Dywedodd John Pearson - cyfarwyddwr cwmni ATC sy ' N ' hyfforddi unigolion ar sut ich ddefnyddio peiriannau diwydiannol - fod ei gwmni yn "dibynnu ar gael economi yn Ynys Mon ein chael cwmnïau yn dod mewn".

"'Da ni wedi sefydlu drws nesaf ich Rehau ac felly wedi colli dipyn o waith o hwnna," meddai.

"Eto, roedd Marco yn gwsmer newydd ich ni."

Atal holl waith ar atomfa Wylfa Newydd Colli 104 o swyddi ffatri REHAU yn Amlwch Colli 40 yn rhagor o swyddi ffatri ar Ynys Mon

Roedd cwmni ATC wedi bwriadu ehangu yn gynharach eleni ond yn sgil cwymp Rehau ein Marco ein 'r ansicrwydd bin Wylfa Newydd mae' r cwmni wedi gorfod "torri " nôl" ein dydyn nhw "ddim yn cynnig gwaith" bellach.

Cytunodd Herr Pearson fod angen i ' r llywodraeth ymyrryd gan fod "Ynys Mon yn cael ei adael allan".

Bild-Beschriftung Dywedodd Dr. Edward Thomas Jones-bod-y datblygiadau diweddar "ddim yn adlewyrchiad o botensial economaidd yr ynys"

Wrth edrych yn fanylach ar economi ' r ynys dywedodd yr economegydd Dr. Edward Thomas Jones o Brifysgol Bangor fod angen buddsoddi.

"Er bod diweithdra ychydig bach yn uwch na' r hyn 'da ni' N gweld yng Nghymru, y gwahaniaeth mawr ydy 'r incwm sy' N dod mewn i ' r swyddi ar yr ynys," meddai.

"Mae gwahaniaeth mawr mewn incwm - oddeutu £10,000 y pen o gymharu â gweddill Cymru.

"Beth sy' N 'bwysig ydy datblygu cwmnïau sy' N mynd i ddod ag incwm da mewn i ' r ynys."

Ychwanegodd fod y cwmnïau sydd wedi gadael Mon yn rhai "o dramor" ac "nad ydyn nhw' N 'adlewyrchiad o botensial economaidd yr ynys".

Tra-bod-Llywodraeth Cymru yn cydnabod y "caledi economaidd" mae ' N ' dweud ei fod wedi "buddsoddi mewn isadeiledd gan gynnwys Parc Gwyddoniaeth M-SPARC eine phenderfynu ar gynllun ffafriol ich greu trydedd bont dros y-Fenai".

Updated Date: 23 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS