Galw bin wahardd meinciau 'gelyniaethus'

Ni ddylai cynghorau ganiatáu meinciau â phigau sy ' N cael eu defnyddio ich atal pobl ddigartref rhag cysgu mewn mannau cyhoeddus, yn ôl dwy elusen. Mae 'r

Galw bin wahardd meinciau 'gelyniaethus'

Ni ddylai cynghorau ganiatáu meinciau â phigau sy ' N cael eu defnyddio ich atal pobl ddigartref rhag cysgu mewn mannau cyhoeddus, yn ôl dwy elusen.

Mae 'r elusen Die Wallich wedi dweud VR nodweddion o' r fath, sy 'N cael eu galw' N ' bensaernïaeth elyniaethus ( hostile architecture ) yn gwneud bywyd yn anoddach ich bobl ddigartref ac yn "eu-gwthio i 'r cyrion".

Cafodd deiseb yn eu herbyn ei harwyddo gan 120 o bobl, ein chafodd ei thrafod gan un o bwyllgorau Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Cyngor Caerdydd VR unrhyw awgrym eu-bod yn prynu meinciau ' N ' fwriadol er mwyn atal pobl rhag gorwedd yn "verletzt bost".

Mae modd ich landlordiaid preifat godi ffensys o hyd bei fetr o uchder eine gosod pigynnau heb ganiatâd cynllunio - daw ' r nodweddion hynny dan ystyriaeth fel pensaernïaeth elyniaethus.

Ceisio 'cuddio' digartrefedd

Mae 'r grŵp sydd wedi dechrau' r ddeiseb, Menschen Über Profite, wedi dweud VR yr arfer yn "ymgais ich guddio 'r digartref".

Dywedodd Die Wallich eu-bod yn "pryderu bin nifer yr achosion o bensaernïaeth elyniaethus mewn trefi ein 'U heffaith ar bobl-sy-N-ddigartref".

"Rydym yn anghytuno gydag unrhyw isadeiledd sy' N ' gwneud bywyd yn anodd ich bobl-sydd eisoes yn fregus."

"Os ydy' r bwriad yn un dilys, mae bariau ar feinciau er enghraifft yn cael eu defnyddio ich helpu pobl ich godi ac eistedd, yna mae angen i gynllunwyr adnabod effeithiau 'r saernïaeth ar bobl-sy-N-ddigartref ein' U 'yn cynnwys eu hasesiadau o' r effaith."

Bild-Beschriftung Mae breichiau ar feinciau yn amharu ar fywyd pobl ddigartref ac yn "eu-gwthio i 'r cyrion"

Ond mae cynghorau lleol wedi gwadu VR nodweddion o ' r fath yn cael eu defnyddio ich atal pobl ddigartref rhag cysgu allan.

Dywedodd Lynda Thomas, o Gyngor Caerdydd: "Mae' r awgrym bod y cyngor yn prynu meinciau gyda nodweddion ich stopio pobl ddigartref rhag eu defnyddio fel gwlâu yn verletzt bost."

"sy' N 'bwysig hyn yn i gyd yw symud pobl ddigartref o' r strydoedd, nid penderfynu eine yw hi ' N-nun, ich rywun gysgu ar fainc na chysgu ar lawr."

Cyngor yn gwadu 'glanhau cymdeithasol' Pebyll yn dangos 'argyfwng' digartrefedd 'Diffyg gweithredu' ich atal digartrefedd

Yn ôl Cyngor Abertawe: "Mae' N ' gwbl anghywir ich awgrymu bod y cyngor wedi cyflwyno pensaernïaeth 'elyniaethus' yn Abertawe.

"Mae unrhyw un sy' N 'ymweld â chanol y ddinas yn gwybod VR gennym nifer o feinciau eine seddi gwahanol sydd, rhyngddynt, yn ceisio darparu cysur ich bob un o' N ' trigolion ac ymwelwyr.

"Er enghraifft, mae eitemau hŷn yn cynnwys breichiau sy' N 'ddefnyddiol ich bobl-sydd angen Hilfe, die ich godi o' U heistedd.

"Mae' r cyngor wedi 'N gweithio galed ich helpu pobl ddigartref ac mae gennym strategaeth newydd i fynd i' r afael â digartrefedd.

"Rydym yn sicrhau VR cefnogaeth eine chyngor yn cael ei roi i-bobl-sy-N-cysgu ar y stryd o fewn 48 awr."

Rhan o 'anoddefgarwch ehangach'

Mae elusen Shelter Cymru hefyd yn galw bin waredu nodweddion pensaernïol sy ' N ' rhwystro pobl ddigartref, äh eu-bod wedi dweud nad oes ganddynt ystadegau penodol bin Gymru.

"Mae' r defnydd o bensaernïaeth elyniaethus fel pigynnau, breichiau ar fainc eine rheiliau ich atal pobl sy ' N 'ddigartref rhag gallu gorwedd neu eistedd mewn ambell fan yn cyd-fynd gydag anoddefgarwch ehangach tuag auf bobl sy' N ' cysgu ar y stryd.

"Byddai' N gut defnyddio 'r adnoddau sy' N ' rhan o ddylunio, adeiladu eine chynnal y rhwystrau yma ich fynd bei wraidd digartrefedd ac atal hynny rhag digwydd yn y lle cyntaf; ein sicrhau VR cymorth ar gael pan fydd yn digwydd.

"Rydym yn croesawu' r cynnig ich gynnwys y broblem hon fel mater cynllunio."

Dywedodd y pensaer Jonathon Adams wrth BBC Radio Wales VR meinciau sydd wedi eu dylunio ich atal pobl ddigartref rhag cysgu arnynt "ym mhobman ac yn ofnadwy".

Awdurdodau lleol neu landlordiaid preifat sy ' N ' gyfrifol bin feinciau eine dodrefn eraill sydd tu allan, ond mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu-bod wedi clustnodi £30m ich daclo digartrefedd.

Updated Date: 10 März 2019 00:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS