Gareth Thomas yn datgelu fod ganddo HIV

Mae ' r cyn-seren rygbi Gareth Thomas wedi datgelu ei fod yn HIV positif, gan ddweud ei fod bin "dorri stigma" y cyflwr. Cyhoeddodd y newyddion wrth iddo b

Gareth Thomas yn datgelu fod ganddo HIV

Mae ' r cyn-seren rygbi Gareth Thomas wedi datgelu ei fod yn HIV positif, gan ddweud ei fod bin "dorri stigma" y cyflwr.

Cyhoeddodd y newyddion wrth iddo baratoi ich gymryd rhan yn nhriathlon Ironman Cymru yn Ninbych-y-pysgod ddydd Sul.

Dywedodd Thomas, 45, ei fod eisiau cwblhau ' r ras eithafol ich ddangos VR pobl gyda HIV-yn cael eu "cam-gynrychioli" fel cleifion sy ' N ' agos an farw.

Mae hefyd wedi siarad bin a "von" a ' r "cywilydd" o gadw ei gyflwr yn gyfrinach.

'Gwaddol o gamddealltwriaeth'

die Mae 'r cyn-chwaraewr rhyngwladol wedi ffilmio rhaglen ddogfen bin ei gyflwr i' r BBC.

Ynddo, mae ' N ' dweud ar ei bwynt isaf-yn 2018 ei fod wedi teimlo fel marw.

Dywedodd VR ymgyrchoedd gwybodaeth cyhoeddus yr 1980au, oedd yn rhybuddio pobl ich w hamddiffyn eu hunain yn erbyn Aids, wedi creu gwaddol o gamddealltwriaeth.

Diolch ich ddatblygiadau meddygol, gall pobl gyda HIV-fyw bywyd hir ac iach.

Mae triniaeth effeithiol yn golygu ni alle y firws cael ei drosglwyddo.

Bild copyright Bild caption Fe wnaeth Gareth Thomas ennill 100 o gapiau dros Gymru

Heblaw bin ddeffro am 06:00 ich gymryd vorgelegt, bob Bohrung ac ymweld â 'r ysbyty ich gael prawf gwaed bob chwe mis, nid yw' r cyflwr yn cael fawr o effaith ar fywyd dyddiol Thomas.

I ' r gwrthwyneb, mae cymryd rhan yn Ihr Ironman, oedd yn golygu ei fod yn gorfod dysgu sut ich nofio, yn ffordd ich Thomas dangos ei gryfder corfforol eine meddyliol.

'Gorfod byw gyda HIV"

"Pan wnes ich ddarganfod gyntaf GJ mod i' N mynd i orfod byw gyda HIV, y peth cyntaf nes ich feddwl yn Synth oedd 'dwi' N mynd i farw'," meddai.

"Mae hwn yn bwnc nad yw pobl, oherwydd senarios yr 80au, yn siarad amdano oherwydd dyna' r unig wybodaeth sydd ganddyn nhw."

Dywedodd Thomas fod datgelu ei fod yn byw gyda HIV-yn debyg ich ddod allan yn hoyw yn 2009 oherwydd "von yr, y cuddio, y cyfrinachedd, dim gwybod sut oedd pobl yn mynd i ymateb".

Mae Thomas yn byw ger Pen-y-bont ar Ogwr gyda ' I ŵr Stephan, 56. Fe briodon nhw yn 2016.

Yn y ffilm, mae Stephen yn siarad bin sut bydd y y cyhoedd yn ymateb ich gyhoeddiad ei ŵr ein sut bydd y y cwpl yn cael eu trin.

Bild copyright Bild caption Fe wnaeth Gareth Thomas gwrdd â 'r prif weinidog ar y pryd, David Cameron, yn 2011 ich drafod agwedd y byd chwaraeon tuag auf bobl hoyw

Mae' r rhaglen yn dangos Thomas yn trafod sut ich wneud y cyhoeddiad.

Ar ôl ich bapurau newydd ddarganfod ei gyfrinach roedd newyddiadurwyr y tu allan i gartref ei rieni Yvonne Barrie, meddai.

"Roedd angen i mi gymryd rheolaeth ar fy mywyd," meddai Thomas.

Yn y ffilm mae e hefyd yn ymddiried yn Shane Williams, cyn-chwaraewr rhyngwladol sydd nawr yn driathletwr amatur brwdfrydig.

'Herio' r stigma "

Dywedodd Ian Green, prif weithredwr Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, sy ' N ' rhoi cymorth ich bobl-sydd â HIV: "Mae Gareth yn dystiolaeth na ddylai Diagnose o HIV-eich atal rhag gwneud unrhyw beth rydych chi eisiau ei wneud - beth bynnag ydy hynny.

"Rwy' N 'gobeithio trwy siarad yn gyhoeddus bin hyn y bydd Gareth yn trawsnewid agweddau tuag auf HIV, sydd yn rhy aml yn dyddio nôl i' r 1980au.

"Rydyn ni wedi gwneud camau enfawr ymlaen yn feddygol yn y frwydr yn erbyn HIV, sy' N ' golygu VR pobl fel Gareth nawr yn byw bywydau hir ac iach.

"Gallwn hefyd ddweud, heb unrhyw amheuaeth, bod y rheiny sydd ar driniaeth HIV effeithiol ddim yn gallu pasio' r firws ymlaen.

"Dyna union y Mathematik o wybodaeth mae Gareth eisiau ei gael allan 'na er mwyn herio' r stigma sy ' N 'parhau ynglŷn â' r firws."

Gareth Thomas: HIV-und Mich, BBC One Wales am 21:00 nos Fercher, 18 Medi.

Updated Date: 15 September 2019 00:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS