Gorwario £20m yn dangos 'argyfwng' gofal

Mae cyllidebau gwasanaethau cymdeithasol Anlage mewn "argyfwng" yn ôl y corff sy ' N ' cynrychioli cynghorau Cymru. Bu gorwario ar y gyllideb gwasanaethau

Gorwario £20m yn dangos 'argyfwng' gofal

Mae cyllidebau gwasanaethau cymdeithasol Anlage mewn "argyfwng" yn ôl y corff sy ' N ' cynrychioli cynghorau Cymru.

Bu gorwario ar y gyllideb gwasanaethau cymdeithasol gan 15 awdurdod yn 2017/18, cyfanswm o dros £20m.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) fod angen ich Lywodraeth Cymru "fynd i' r afael â 'r broblem ar-frys".

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu-VR eisoes wedi ymateb ich alwadau gan awdurdodau lleol am fwy o gyllid lle mae angen.

Powys ich wario mwy ar wasanaethau pflanze

Gofynnodd Newyddion 9 ich bob cyngor yng Nghymru os oeddynt wedi gwario dros eu cyllideb gwasanaethau cymdeithasol yn 2017/18.

Cafwyd ymateb gan 19 o gynghorau, gyda 15 yn cadarnhau eu-bod wedi mynd tu hwnt ich w cyllidebau.

O ' r rheiny cafwyd ymateb, Cyngor Abertawe oedd wedi gorwario fwyaf - o £4.7 m.

Roedd Cyngor Powys wedi gorwario o £4.4 m a Chyngor Caerdydd o £2,7 m.

Bild-Beschriftung "Mae' N ' sialens fawr arnom ni fel cynghorau," meddai ' r Cynghorydd Geraint Hopkins

Wrth siarad ar ran CLlLC, dywedodd y Cynghorydd Geraint Hopkins fod y "sefyllfa' N un anodd iawn ar hyn o bryd".

"Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf rydym wedi gweld cynnydd o 15% yn nifer y Anlage mewn gofal.

"Mae yna fater ariannu difrifol. Mae 'N rhaid i Lywodraeth Cymru, ac-rwy' N falch o ddweud eu-VR nhw, fynd i ' r afael â hyn ar frys."

Bild-Beschriftung Dywedodd Sera Llywelyn mai bwriad y cynllun yw helpu Werk i fod yn fwy "gwydn" ac "ymdopi â' r heriau... mewn bywyd pob dydd"

Yn dilyn dyfarnu gewähren gan y Swyddfa Gartref, mae Cyngor Ceredigion wedi buddsoddi mewn rhaglen ymyrraeth gynnar ich geisio arbed arian.

Mae prosiect Pic Yp wedi bod yn targedu Anlage rhwng 10 12 oed ein allai fod yn fregus neu ' N wynebu heriau yn eu bywydau.

Dywedodd Sera Llywelyn, rheolwr tîm troseddwyr ifanc Ceredigion, mai cynllun "ataliol" sydd yma.

"Y gobaiths yw ei fod arian yn cael ei wario' N dda ar y dechrau, ac na fydd argyfwng brys ym mywydau ' r-Anlage.

"Yr hyn a ydym yn ei wneud yw gwario arian nawr gan fuddsoddi yn nyfodol y-Anlage," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu-VR-nhw ' N "'N gweithio galed ich gynnig y taliadau gorau posibl ich lywodraeth leol".

Ychwanegodd eu-bod wedi "cynnig cyllid yn ychwanegol 2019/20 ar gyfer meysydd penodol lle mae awdurdodau lleol yn wynebu' r pwysau mwyaf."

Updated Date: 14 Juni 2019 01:10

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS