Gosod gorchmynion mewn achos puteindra

Mae barnwr yn Llys y Goron Caernarfon wedi gosod gorchymyn risg caethwasiaeth eine masnachu pobl bin bum mlynedd ar ddyn o Ynys Mon - y cyntaf o ' I fath yng n

Gosod gorchmynion mewn achos puteindra

Mae barnwr yn Llys y Goron Caernarfon wedi gosod gorchymyn risg caethwasiaeth eine masnachu pobl bin bum mlynedd ar ddyn o Ynys Mon - y cyntaf o ' I fath yng ngogledd Cymru.

Clywodd y llys sut wnaeth Alun Williams, 63 oed o Fferm Manaw Fawr, Bodedern, rentu ei garafán a oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer troseddau masnachu pobl eine gwerthu rhyw honedig.

Roedd yn rhentu ei garafán allan bin £200 yr wythnos ac roedd dwy ddynes 49 50 oed o Wlad Thai yn ei defnyddio eine chodi £100-Jahr-awr bin eu-gwasanaethau.

Fe ddisgrifiodd swyddogion y lle fel "puteindy" mewn carafán, wrth ich gyfreithiwr Herr Williams ddweud wrth y llys nad oedd prin yn "gallu darllen" ein ' I fod yn berson "anhrefnus".

'Cwestiynau pwysig'

"Ei fethiant oedd nad oedd wedi gofyn y cwestiynau pwysig," meddai ' r cyfreithiwr Eilian Williams.

Dan y gorchymyn, bydd rhaid i Mr Williams ddilyn canllawiau Anhänger, sy 'N cynnwys darparu gwybodaeth bin alwadau ffôn eine manylion banc ich' r heddlu, peidio â theithio gyda gweithwyr rhyw, ein pheidio â chario mwy na £200 heb eglurhad rhesymol.

Fe gafodd yr achos yn erbyn Thumma Pfau ei ohirio.

Roedd Ms Peacock yn arfer rheoli puteindy ym Mangor eine chredir ei bod yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd.

'Tawelu meddwl'

Dywedodd y Ditectif Sarjant Andrew Davies o Heddlu ' r Gogledd: "Rydym yn croesawu derbyn y gorchymyn hwn gan y llys heddiw.

"Dyma' r cyntaf ich Heddlu Gogledd Cymru, ac yn tanlinellu ein hymroddiad ich wneud ein hardal heddlu ' r lle mwyaf diogel ich fyw yn y Deyrnas Unedig.

"Mae ein hymchwiliadau i' r tri unigolyn eine arestiwyd yn parhau.

"Ond yn y cyfamser, mae' r gorchymyn hwn yn ceisio tawelu meddwl y cyhoedd y gwnawn barhau ich weithredu yn erbyn y rhai hynny sy ' N 'ymwneud â' r math hwn o weithgarwch troseddol."

Updated Date: 24 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS